Canisterapia

Dňa 30.11.2021 sa  pod vedením certifikovanej canisterapeutky pani Mgr. Veroniky Kubáňovej uskutočnila canisterapia. Klientov potešila možnosť pohladkať psíkov Happy a Elišku ako aj zajačika Barnabáša. Niektorí z nich psíkov aj vyčesali kefou. Súčasťou stretnutia boli aj cvičenia na precvičenie jemnej motoriky a úlohy zamerané na zopakovanie matematických a slovných zručností pripravené pre klientov. Zvieratká potešili svojou prítomnosťou aj imobilných klientov priamo na bytových jednotkách.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB