Canisterapia

V piatok 28.5.2021 sa prvýkrát v tomto roku uskutočnila canisterapia s psíkmi Happy a Eliškou. Pod vedením pani Mgr. Veroniky Kubáňovej sa zrealizovali stretnutia dvoch skupiniek. Pripravené boli zaujímavé úlohy, do ktorých sa zapojili nielen psíky, ale aj klienti. Úlohy boli zamerané na jemnú motoriku, napr. klienti navliekali granulky na drôtik, z ktorého si ich následne brali psíky. Posedenie prítomným spríjemnila prítomnosť zajaca Barnabáša, ktorého si mohli pohladkať. Psíky urobili veľkú radosť aj imobilným klientom, ktorých navštívili priamo na bytoch. Canisterapie sa zúčastnilo 21 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB