Canisterapia

Dňa 12. augusta sa opäť uskutočnila canisterapia. Prítomnosť certifikovanej canisterapeutky Veroniky Kubáňovej a jej troch psíkov (Happy, Eliška a Tara) urobila radosť 21 klientom. Aktivity so psíkmi prebiehali v spoločenskej miestnosti. Okrem troch druhov hier mali klienti možnosť psíkov pohladkať. Uskutočnili sa aj návštevy klientov s obmedzenou mobilitou priamo na bytových jednotkách.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB