Čaj o deviatej

Vzhľadom na chladnejšie počasie sme naplánovali v piatok 3.9.2021 tanečnú zábavu v spoločenskej miestnosti. Klientom nechýbala dobrá nálada. Okrem tanca si zaspomínali na svoju mladosť a zvyky na tanečných zábavách. Klienti sa zaspievali, hovorili vtipy a niektorí aj recitovali básne. Každý odchádzal zo stretnutia s úsmevom na tvári.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB