Biblioterapia

Raz mesačne sa v zariadení uskutočňuje biblioterapia pod vedením pani Pačajovej, pracovníčky Liptovskej knižnice Gašpara Fehérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. V mesiaci júl sa stretnutie zrealizovalo dňa 21. 7. 2021 a zúčastnilo sa na ňom 10 klientov.  Pani Pačajová prečítala úryvky z knihy Milan Lasica: „Spoza dverí“ a spoločne spomínali na M. Lasicu. Klientov zaujali aj ďalšie knihy: „Hop, čižmičky, sto míľ“ - rozprávky z Poľska a „Staré grécke povesti a báje“.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB