Biblioterapia

Prvýkrát v kalendárnom roku 2021 sme privítali pani Pačajovú, pracovníčku Liptovskej knižnice Gašpara Fehérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši dňa 24. mája 2021. Prítomnosť p. Pačajovej urobila radosť 8 klientom, ktorí ju po dlhom čase medzi sebou srdečne privítali. Účastníci stretnutia si vypočuli úryvky z knihy ruských rozprávok a piesní „Div a zázrak“ od M. Bulatova a poviedku zo zbierky „ Zakopaný meč“ od J. C. Hronského. Pokiaľ to umožní situácia, bibioterapia bude opäť prebiehať raz mesačne.  

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB