Biblioterapia

Prvýkrát v kalendárnom roku 2019 sme privítali pani Pačajovú, pracovníčku Liptovskej knižnice Gašpara Fehérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši dňa 10. januára 2019.

Pani Pačajová a klienti si navzájom popriali šťastný nový rok. Účastníkom stretnutia tentokrát prečítala úryvky z dvoch publikácií: Tomáš Janota – Slovenské hrady (povesti o hradoch) a Janko Jesenský – Malomestské rozprávky (poviedka Slnečný kúpeľ).

Bibioterapia bude prebiehať tak ako po minulé roky raz mesačne počas celého roku 2019. Pravidelne sa na nej zúčastňuje 12 – 15 klientov zariadenia.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB