Biblioterapia

Posledná tohtoročná biblioterapia s pani Pačajovou, pracovníčkou Liptovskej knižnice Gašpara Fehérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, sa uskutočnila 8.12.2022. Stretnutie bolo plné predvianočnej nálady. Zúčastnilo sa na ňom 10 klientov, ktorí si so záujmom vypočuli úryvky s biblickou a vianočnou tematikou. Prvá kniha bola od Maroša Madačova „Pri vianočnom stromčeku“– spomienky autora na detstvo v období Vianoc. Druhá kniha bola od Anny Olšovskej, autorky z Bobrovca, „Naša najmilšia vianočná kniha“ – zvyky na Liptove v predvianočnom období aj počas Vianoc.  V závere stretnutia inštruktorka sociálnej rehabilitácie, pani Urbanová, poďakovala pani Pačajovej za celoročnú spoluprácu.  Ako malé poďakovanie jej odovzdala darček, ktorý ju veľmi potešil. Biblioterapia bude pokračovať aj v budúcom kalendárnom roku.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB