Biblioterapia

Dňa 26.10.2022 sa uskutočnila biblioterapia pod vedením pani Pačajovej, pracovníčky Liptovskej knižnice Gašpara Fehérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Zúčastnilo sa na nej 9 klientov, ktorí si vypočuli úryvky z 3 kníh. Prvou bola „Slepačia polievka pre deduška a babičku“ – skutočné príbehy zo života, spomienky na život a detstvo rôznych autorov. Zbierka básní „Neumrel na koni“ im priblížila poéziu liptovského autora Andreja Plávku. Posledný úryvok bol zo zbierky rozprávok bývalých sovietskych republík „Krása nevídaná“.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB