Biblioterapia

Po dvojmesačnej prestávke sa dňa 22.09.2022 uskutočnila biblioterapia pod vedením pani Pačajovej, pracovníčky Liptovskej knižnice Gašpara Fehérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Zúčastnilo sa na nej 11 klientov. 

Pani Pačajová prečítala viaceré úryvky z knihy M. A. Húsku: „Liptovské povesti“. Povesti a príbehy z Liptova a jeho okolia klientov veľmi zaujali. Páčil sa im aj úryvok z knihy plnej klasických ruských rozprávok, piesní, bájok a básní od S. Bulatova.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB