Beseda a výstava fotografií p. Šoučíka

Dňa 3.12. 2018 pripravil klient nášho zariadenia – p. Jaroslav Šoučík – pre ostatných klientov besedu a výstavu fotografií. Na stretnutí im porozprával zaujímavé informácie z histórie Liptovského Mikuláša a zo svojho života (detstvo, štúdium na školách,  kamaráti, pracovné skúsenosti, stretnutia so zvieratami v prírode,...).  Najväčšiu pozornosť venoval predstaveniu svojej poslednej - siedmej - knihy s názvom „Liptovský Mikuláš – čriepky a príbehy života II“, ktorá mu vyšla na jeseň tohto roku. Oboznámil klientov s jej obsahom, pútavo predstavil priateľov, ktorí mu do knihy prispeli svojimi životnými príbehmi. Účastníci besedy mali možnosť obdivovať nádherné veľkoformátové fotografie zvierat, kvetov a pohorí z jeho zbierky. Pán Šoučík pripravil pre prítomných milé gesto, keď ich na stretnutí ponúkol cukríkmi. Besedy sa zúčastnilo 11 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB