Beseda spojená s výstavou fotografií

Klient nášho zariadenia, autor siedmych kníh – p. Jaroslav Šoučík –pripravil dňa 28.11. 2019 pre svojich spoluobyvateľov besedu a výstavu fotografií. Na stretnutí im porozprával zaujímavé informácie zo svojho života – detstvo, štúdium na školách,  kamaráti, pracovné skúsenosti, turistické zážitky, stretnutia so zvieratami v prírode,...).   Taktiež predstavil svoju autorskú novinku - nástenný kalendár na rok 2020 s fotografiami Kriváňa. Účastníci besedy si so záujmom prezreli nádherné veľkoformátové fotografie zvierat, kvetov, húb a pohorí z jeho zbierky. Pán Šoučík pre nich pripravil malý darček - okrem cukríka si mohli na pamiatku zobrať jednu z jeho fotografií. Besedy sa zúčastnilo 24 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB