Asistované sčítanie obyvateľov

Vo štvrtok 10.06.2021 bolo v našom zariadení zrealizované asistované sčítanie obyvateľov, ktorí sú zároveň klientmi nášho zariadenia. Počas troch hodín pani PhDr. Oľga Magerčiaková, pracovníčka MsÚ v Liptovskom Mikuláši elektronicky sčítala celkom 47 klientov, ktorí sa v prvej fáze sčítania obyvateľov od 15.02. do 31.03.2021 nedokázali sčítať sami alebo s pomocou svojich blízkych. Z tohto počtu sa osem klientov zúčastnilo sčítania osobne, o ostatných klientoch údaje pani Magerčiakovej poskytla sociálna pracovníčka zariadenia.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB