Aprílová online Klauniáda

Vo štvrtok 22.4.2021 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie „online Klauniády“ so špeciálne vyškolenými zdravotnými klaunami z o.z. Červený nos Clowndoctors prostredníctvom videohovoru cez aplikáciu ZOOM. Online Klauniády sa zúčastnilo spolu 12 klientov, ktorí sa opäť vystriedali v skupinkách po dvoch po cca 20 minútach. Privítali ich zdravotní klauni v ženskom prevedení: Klára Drozdová a Želka Chrobáková. Potešili našich klientov humorných slovom a rozhovorom, do ktorého sa s radosťou zapojili, pesničkami, ktoré si spoločne zaspievali a dobrou náladou, ktorá bola veľmi chytľavá.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB