Americký spevokol

Vo štvrtok 29.03.2018 do nášho zariadenia zavítala skupinka 12 členov speváckeho zboru, študentov školy Association Free Lutheran Bible School z amerického mesta Mineapolis v štáte Minesota. Celý spevácky zbor má 32 členov a momentálne je od 23. marca do 12. apríla 2018 na turné po Európe. So svojím vystúpením k nám prišli navodiť sviatočnú veľkonočnú atmosféru. V ich podaní odznelo niekoľko amerických a svetových pašiových spirituálov v anglickom jazyku. S účinkujúcimi prišla evanjelická pani farárka Kordošová z farnosti v Liptovskom Mikuláši a tlmočník, ktorý prekladal hovorené slovo. Naši klienti celé ich vystúpenie tíško so záujmom počúvali, pravidelne ich odmenili potleskom a na záver kládli študentom rôzne otázky.  Ako poďakovanie za vystúpenie a pamiatku na návštevu u nás boli obdarovaní ručne vyrobenými textilnými srdiečkami s ľudovým motívom a krabicou domácich koláčikov. Po vystúpení mali americkí študenti záujem oboznámiť sa so službami, ktoré sú poskytované klientom, preto ich personál previedol priestormi zariadenia a poinformoval ich o jeho činnosti.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB