Adventné stíšenie

V stredu 14.12.2022 dopoludnia si klientky pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie spoločnými silami upiekli medovníčky. Popri pečení si na doplnenie atmosféry púšťali vianočné pesničky.     

Poobede sa uskutočnilo v našom zariadení posledné tohtoročné kultúrne podujatie. V úvode programu vystúpili členky domáceho spevokolu „Lipka“, ktoré pod vedením pani Anny Háčikovej zaspievali prítomným známe vianočné koledy. Pomedzi koledy pani Háčiková priblížila klientom vianočné tradície a zvyky dodržiavané v minulosti na Slovensku. Záver podujatia už tradične patril členom folklórneho súboru „Vŕbové prútie“. V ich vystúpení  nechýbali koledy, vinše a pieseň „Tichá noc“ zaspievaná po tme pri zasvietených lampášoch. Sociálne pracovníčky pre klientov navarili nealkoholický punč s ovocím. Po skončení vystúpenia sa účinkujúci aj naši klienti ponúkli punčom aj domácimi koláčikmi, ktoré nám venovala rodina nášho klienta pána Španku. Týmto im chceme za toto milé gesto srdečne poďakovať. Na podujatí sa zúčastnilo 40 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB