Aktuálne dianie v CSS Anima

 • Sami sebe

  19.10.2017

  Dňa 19. októbra 2017 sa v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši uskutočnil IX. ročník kultúrneho podujatia „Sami sebe“. Predstavenie si pozrelo...

 • Mikulášska úcta

  13.10.2017

  V piatok 13.10.2017 sa 11 našich klientov spolu so sprievodom personálu pri príležitosti mesiaca úcty k starším zúčastnilo koncertu hudobnej...

 • Domov domovu

  10.10.2017

  Dňa 10. októbra 2017 sa uskutočnil IX. ročník kultúrneho podujatia „Domov domovu“, organizátorom ktorého bolo tento rok Centrum sociálnych služieb Horný Turiec...

 • Deň chôdze

  6.10.2017

  Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky, mesto Liptovský Mikuláš, Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s ďalšími...

 • Výstava "Za oknami našich zariadení"

  11.9.2017

  V období od 11. do 27 septembra 2017 bola v priestoroch foyera Úradu ŽSK v Žiline nainštalovaná výstava "Za oknami našich zariadení", na ktorej sme sa tradične...

Stránky