jefremovska jefremovska jefremovska jefremovska jefremovska

Žilinský samosprávny kraj Vás pozýva na jedinečnú výstavu pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej:

/content/jefremovska/Výstava SOŠ_2018.pdf

 

MAREC 2018

8.3. - MDŽ

- biblioterapia – stretnutie s pracovníčkou liptovskomikulášskej knižnice

- canisterapia

- účasť na veľkonočnej výstave na Úrade ŽSK

22.3. - podujatie „Prebúdzanie jari – remeselnícke variácie“ v L. Mikuláši (v prípade záujmu klientov)

29.3. - účasť na súťaži „Sjoelen“ – holandský biliard v Dolnom Kubíne  

-  tvorivé dielne - výroba dekorácií s veľkonočnou tematikou

 

FEBRUÁR 2018

- 7.2. - fašiangy

- 13.2. - biblioterapia – stretnutie s pracovníčkou liptovskomikulášskej knižnice

- canisterapia

- vernisáž obrazov klientov 

- tvorivé dielne - výroba dekorácií s veľkonočnou tematikou

 

JANUÁR 2018

- novoročné posedenie klientov, ktorí sa zúčastňujú aktivít v rámci tvorivých dielní

- biblioterapia – stretnutie s pracovníčkou liptovskomikulášskej knižnice

- canisterapia

- špeciálna aromaterapia 

- výstava fotiek klienta zariadenia p. Šoučíka spojená s krátkou besedou

 

DECEMBER 2017

- 6.12. - stretnutie s Mikulášom 

- 7.12. - biblioterapia - stretnutie s pracovníčkou liptovskomikulášskej knižnice

- 14.12. - posedenie pri stromčeku

- 16.12. - canisterapia

- 19.12. - predvianočné posedenie (FS Vŕbové prútie a domáci spevokol) 

- posedenie klientov, ktorí sa zúčastňujú aktivít v rámci  tvorivých dielní

- 1.12. - 2.1.2018 - vianočná výstava na Úrade ŽSK v Žiline

 

NOVEMBER 2017

- 6. 11. - výlet do Liptovského Mikuláša - výstava "Svet detí" v Múzeu Janka Kráľa

- 13. 11. - prednáška pracovníkov Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši

- 14. 11. - biblioterapia - stretnutie s pracovníčkou liptovskomikulášskej knižnice

- 24. 11. - Katarínska zábava

- tvorivé dielne - výroba vianočných výrobkov

 

OKTÓBER 2017

- 6. 10. - účasť na podujatí "Deň chôdze"

- 10. 10. - účasť na podujatí "Domov domovu 2017"

- 13. 10. - kultúrny program v Dome kultúry v L. Mikuláši "Mikulášska úcta"

- 18. 10. - biblioterapia - stretnutie s pracovníčkou liptovskomikulášskej knižnice

- 19. 10. - kultúrny program seniorov mesta L. Mikuláš "Sami sebe"

- 25. 10. - kultúrne podujatie v našom zariadení k mesiacu október - mesiacu úcty k starším

- Športové hry pre seniorov Lisková + Jesenným chodníčkom - presunuté podujatia zo septembra

 

SEPTEMBER 2017

- 6. 9. - biblioterapia - stretnutie s pracovníčkou liptovskomikulášskej knižnice

- 7. 9. - účasť na podujatí "Piati proti piatim" v Dolnom Kubíne

- 11. 9. - 27. 9. - účasť na výstave "Za oknami našich zariadení" na Úrade ŽSK v Žiline

- návšteva cukrárne

- 22. 9. - účasť na podujatí "Športové hry seniorov" v Liskovej

- jesenná brigáda

 

AUGUST 2017

- 3. 8. - biblioterapia - stretnutie s pracovníčkou liptovskomikulášskej knižnice

- hipoterapia

- návšteva cukrárne

- 24. 8. -  účasť na podujatí "Športový deň zdravotne postihnutých"

- skupinová arteterapia pod vedením Mgr. Petra Hamráčka

- tvorivé dielne - tvorba výrobkov na výstavu "Za oknami našich zariadení"

 

JÚL 2017

- 14. 7. - biblioterapia - stretnutie s pracovníčkou liptovskomikulášskej knižnice

- hipoterapia

- opekačka

- tvorivé dielne - tvorba výrobkov na výstavu "Za oknami našich zariadení"

 

JÚN 2017

- 7.6. - biblioterapia - stretnutie s pracovníčkami liptovskomikulášskej knižnice

- prechádzka po Podbrezinách spojená s návštevou cukrárne

- návšteva divadelného predstavenia v DK v L. Mikuláši - podujatie "Belopotockého Mikuláš"

- 16.6. - výstava "Tak sme žili" + Stoličné dni v L. Mikuláši (v prípade pekného počasia)

- 30.6. - návšteva multikina Golden Apple Cinema v L. Mikuláši

 

MÁJ 2017

- 4.5. - 14.00 hod. - Deň matiek

- 5.5. - 9.00 hod. - prednáška "Jaskyne a kras Slovenska"

- 10.5. - biblioterapia - stretnutie s pracovníčkami liptovskomikulášskej knižnice

- 12.5. - 14.00 hod. - stavanie mája

- jarná brigáda v okolí zariadenia - úprava okolia, výsadba kvetov

- prednáška pracovníčky RUVZ  "Pitný režim"

 

APRÍL 2017

- prednáška "Apríl - mesiac lesov"

- 13.4. - účasť na podujatí "Sjoelen - holandský biliard" v Dolnom Kubíne

- 19.4. - biblioterapia - stretnutie s pracovníčkami liptovskomikulášskej knižnice

- výlet do L. Mikuláša - podujatie "Veľkonočné zvyky a tradície"

- divadelné prestavenie v DK v Liptovskom Mikuláši (v prípade záujmu zo strany klientov)

- tvorivé dielne - výroba dekorácií s veľkonočnou tematikou

- jarná brigáda v okolí zariadenia

- v prípade pekného počasia prechádzka spojená s návštevou minizoo

 

MAREC 2017

8.3. - oslava MDŽ

9.3. - biblioterapia - stretnutie s pracovníčkami liptovskomikulášskej knižnice

- návšteva divadelného predstavenia v DK v Liptovskom Mikuláši (v prípade záujmu zo strany klientov)

- tvorivé dielne - výroba dekorácií s veľkonočnou tématikou

- účasť na veľkonočnej výstave organizovanej na Úrade ŽSK

- spevácka súťaž "Spieva celá ANIMA"

 

FEBRUÁR 2017

9. 2. - biblioterapia - stretnutie s pracovníčkami liptovskomikulášskej knižnice

22. 2. - fašiangy

- tvorivé dielne - výroba dekorácií s veľkonočnou tematikou

- návšteva výstavy v Liptovskom Mikuláši "Zo života mešťanov" (v prípade záujmu zo strany klientov)

 

JANUÁR 2017

12. 1. - biblioterapia - stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

- muzikoterapia

- tvorivé dielne - výroba dekorácií s valentýnskou tématikou

 

DECEMBER 2016

1. 12. - návšteva podujatia "Remeselnícke variácie Vianoc" v SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši

1. - 2. 12. - predajná výstava výrobkov klientov v zimnej záhrade zariadenia

6. 12. - Mikuláš

8. 12. - 9. 12. - výstava "Vianoce našimi rukami" na Úrade ŽSK v Žiline

9. 12. - biblioterapia - stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

13. 12. - vianočné posedenie pre účastníkov tvorivých dielní

28. 12. - zdravotní klauni Červený nos 

 

NOVEMBER 2016

- 11. 11. - vernisáž knihy klienta nášho zariadenia p. Šoučíka v Matici slovenskej v Liptovskom Mikuláši

- biblioterapia - stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

- 24. 11. - Katarínska zábava

- tvorivé dielne - výroba vianočných dekorácií

- prednáška - mestská polícia

 

OKTÓBER 2016

- 8. 10. - Dom kultúry LM - koncert Marcela Laiferová

- 12. 10. - účasť na podujatí "Domov domovu" v Tvrdošíne

- 13. 10. - návšteva Domu kultúry v L. Mikuláši - podujatie "Sami sebe"

- 18. 10. - vystúpenie Martina Jakubca

- 19. 10. - biblioterapia - stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

- 20. 10. - koncert v Aréne Poprad - "Integrácia seniorov"

- kultúrny program k mesiacu úcty k starším

- jesenná brigáda v okolí zariadenia

- tvorivé dielne - výroba dekoratívnych predmetov

 

SEPTEMBER 2016

- 9. 9. - športové podujatie "Športové hry seniorov" v Liskovej

- 9. 9. - 26. 9. - výstava na úrade ŽSK "Za oknami našich zariadení"

- biblioterapia - stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

- 21. 9. - vedomostná súťaž "5 proti 5 v Dolnom Kubíne

- prechádzka v okolí zariadenia

- tvorivé dielne - výroba dekoratívnych predmetov

 

AUGUST 2016

- hipoterapia

- 31. 8. - biblioterapia - stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

- prechádzka spojená s návštevou cukrárne

- v prípade záujmu návšteva výstavy "Liptovský Mikuláš na starých pohľadniciach"

- tvorivé dielne - výroba dekoratívnych predmetov

 

JÚL 2016

- canisterapia

- hipoterapia

- biblioterapia - stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

- opekačka

- tvorivé dielne - výroba dekoratívnych predmetov

 

JÚN 2016

- canisterapia

- 9.6. - regionálna súťaž "Senior, nehnevaj sa"

- biblioterapia - stetnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

- prechádzka spojená s návštevou cukrárne

- tvorivé dielne - výroba dekoratívnych predmetov

 

MÁJ 2016

- 4.5. - stavanie mája

- canisterapia

- 6.5. - výlet do L. Mikuláši - oslavy - Deň víťazstva nad fašizmom (v prípade záujmu klientov)

- 10.5. - biblioterapia - stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

- 11.5. - Deň matiek

- jarné upratovanie v okolí zariadenia, vysádzanie kvetov

- tvorivé dielne - pokračovanie vo výrobe darčekov pre účastníkov podujatia "Senior, nehnevaj sa"

 

APRÍL 2016

- 1.4. - výlet do L. Mikuláša - Oslavy 71. výročia oslobodenia mesta L. Mikuláš (v prípade záujmu klientov)

- 7.4. - biblioterapia - stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

- beseda s poľovníkom pri príležitosti apríla - mesiaca lesov

- canisterapia

- divadelné predstavenie súboru AHOJ z Dovalova

- tvorivé dielne - výroba darčekov pre účastníkov podujatia "Senior, nehnevaj sa"

 

MAREC 2016

- 8. 3. - oslavy MDŽ

- 9. 3. - biblioterapia - stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

- 11.3. - 29. 3. - účasť na výstave veľkonočných výrobkov na Úrade ŽSK v Žiline

- 15. 3. - prednáška príslušníka Mestskej polície v L. Mikuláši na tému "Prevencia proti kriminalite"

- canisterapia

- výlet do L. Mikuláša spojený s návštevou výstavy v budove Matice slovenskej

- tvorivé dielne - výroba veľkonočných výrobkov

 

FEBRUÁR 2016

- 4.2. - fašiangová zábava

- 8.2. - canisterapia

- 14.2. - Dom kultúry L. Mikuláš - program strany SMER-SD

- 17.2. - biblioterapia so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

- 26.2. - návšteva z poisťovne Wustenrot

 

JANUÁR 2016

- canisterapia

- muzikoterapia - návšteva z Klubu seniorov 2

 

DECEMBER 2015

- 7. 12. - Mikulášske podujatie

- 8. 12. - Remeselnícke variácie Vianoc - návšteva múzea v Liptovskom Mikuláši

- biblioterapia - stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

- tvorivé dielne - výroba vianočných dekorácií

- účasť na vianočnej výstave na Úrade ŽSK

- vianočná výstava v zimnej záhrade zariadenia

- posedenie pri vianočnom stromčeku

- posedenie klientov, ktorí sa stretávajú v tvorivých dielňach

 

NOVEMBER 2015

- 6. 11. - koncert kapely Kollárovci v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši

- 18. 11. - biblioterapia - stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

- tvorivé dielne - výroba vianočných dekorácií

- muzikoterapia - stretnutie s členmi spevokolu z Klubu seniorov 2 Liptovský Mikuláš

- 25. 11. - Katarínska zábava

- canisterapia

- beseda s p. Jánom Iľanovským, generálom slovenskej armády vo výslužbe

 

OKTÓBER 2015

- jesenná brigáda

- 14. 10. - biblioterapia - stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

- tvorivé dielne

- mesiac úcty k starším - kultúrny program

- 20. 10. - návšteva Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši - podujatie Sami sebe

- 22. 10. - Domov domovu - podujatie organizované zariadením ZpS a DSS Dolný Kubín

- oslava 85. narodenín klientky nášho zariadenia p. V. Švaňovej

- 30. 10. - canisterapia

 

SEPTEMBER 2015

- 16. 9. - biblioterapia - stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

- tvorivé dielne

- canisterapia

- 18. 9. - športové hry organizované Centrom sociálnych služieb Likava

- 5. ročník výstavy "Za oknami našich zariadení" - Úrad ŽSK, Žilina

- návšteva kultúrneho podujatia v Liptovskom Mikuláši (v prípade záujmu zo strany klientov)

 

AUGUST 2015

- biblioterapia - augustové stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

- tvorivé dielne

- hipoterapia

- canisterapia

- návšteva cukrárne

- výstava obrazov klienta a terapeuta v priestoroch zariadenia pod názvom "Žiak a učiteľ"

 

JÚL 2015

- 1.7. - biblioterapia - stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

- tvorivé dielne

- hipoterapia

- canisterapia

- 13.7. - oslava narodenín klientky zariadenia, p. Marty Kováčovej - 103 rokov

- výlet členov spevokolu "Lipka" na vojenský cintorín Háj Nicovô

- opekačka

 

 

JÚN 2015

 

 

- 10. 6. - biblioterapia - stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou

- tvorivé dielne - výroba ocenení a darčekových predmetov pre súťažiacich v súťaži "Senior, nehnevaj sa"

- návšteva cukrárne

- canisterapia

- 30. 6. - regionálna súťaž "Senior, nehnevaj sa"

 

 

MÁJ 2015


- stavanie mája
- účasť na oslavách skončenia 2. svetovej vojny (podľa záujmu klientov)
- oslava dňa matiek
- 20. 5. - biblioterapia - stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou
- tvorivé dielne - výroba darčekových a dekoratívnych predmetov
- návšteva cukrárne


APRÍL 2015

 - návšteva NKP Čierny Orol v Liptovskom Mikuláši - 26. ročník regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálneho výtvarného umenia "Jarný salón"
16. 4. - biblioterapia - stretnutie sa spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou
16. - 19. 4. - návšteva Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši - 41. ročník festivalu amatérskeho divadla "Belopotockého Mikuláš"
- tvorivé dielne - výroba darčekových a dekoratívnych predmetov
- prednáška p. Zuzany Čenkovej o canisterapii
- divadelné predstavenie súboru AHOJ z Dovalova

MAREC 2015

1.3. - návšteva Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši - oslavy MDŽ
6.3. - program k MDŽ - vystúpenie členov spevokolu "Lipka" a detí z Materskej školy na Podbrezinách
11.3. - biblioterapia - stretnutie s pani Annou Ondrejkovou
17.3. - prednáška pracovníka TANAP-u, p. Ing. Pavla Ballu
- tvorivé dielne - výroba veľkonočných výrobkov
- návšteva múzea v Liptovskom Mikuláši - podujatie venované veľkonočným zvykom a tradíciám
- inštalácia veľkonočnej výstavy na Úrade ŽSK v Žiline