jefremovska jefremovska jefremovska jefremovska jefremovska

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách určil v § 104 a v Prílohe 2 hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby. Nový zákon č. 485/2013 o sociálnych službách v Prílohe 2 dopĺňa, upravuje a bližšie popisuje podmienky kvality stanovené zákonom č. 448/2008

Podmienky kvality sociálnych služieb v CSS ANIMA