jefremovska jefremovska jefremovska jefremovska jefremovska

Žilinský samosprávny kraj Vás pozýva na jedinečnú výstavu pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej:

/content/jefremovska/Výstava SOŠ_2018.pdf

 

                                                              Fašiangy

Dňa 7.2.2018 sa v našom zariadení v popoludňajších hodinách uskutočnila fašiangová zábava. Svojimi pesničkami v štýle repete prišli klientov potešiť štyria členovia Klubu seniorov z Ondrašovej. Pri príležitosti fašiangov sa do karnevalových kostýmov prezliekli aj viacerí klienti a zamestnanci zariadenia. Klienti si zaspievali známe pesničky a niektorí si aj zatancovali. Ako pohostenie sa podávali šišky a ovocný čaj. Na podujatí sa zúčastnilo 51 klientov.

 

Výstava fotografií p. Jaroslava Šoučíka

V utorok 30. januára 2018 sa uskutočnila výstava fotografií klienta nášho zariadenia - p. Jaroslava Šoučíka, fotografa, milovníka prírody a autora šiestich kníh.  Účastníci stretnutia si mohli prezrieť  nádherné fotografie živočíchov, Kriváňa a  húb. Bola to len malá ukážka z jeho bohatej zbierky, ktorá obsahuje vyše 300 veľkoformátových fotiek. Výstava bola doplnená pútavým rozprávaním o zážitkoch pána Šoučíka z potuliek po slovenskej prírode a prednesom básní o hríboch od jeho kamaráta pána Martina Vozárika. Klientov zaujalo aj jeho spomínanie na stretnutia s lesnými zvieratami. Na každého účastníka čakalo od p. Šoučíka malé prekvapenie v podobe cukríkov. Aktivity sa zúčastnilo 15 klientov.

 

Canisterapia

V sobotu 27.1.2018 sa po prvýkrát v tomto roku uskutočnila canisterapia. Prítomnosť dvoch psíkov pani Čenkovej (psíka Dobbyho a fenky Kolorky) potešila 11 klientov, ktorí majú radi zvieratká. Klienti si popri ich hladkaní a kŕmení granulkami z ruky zaspomínali na vlastných psíkov, ktorých v minulosti chovali. Pani Čenkovej viacerí z nich kládli rôzne otázky týkajúce sa starostlivosti o jej psíkov.

 

 

Aromaterapia

V piatok 26.01.2018 sa uskutočnila v našom zariadení aromaterapia pre klientov. Prebiehala pod vedením ergoterapeutky p. Nikovej, ktorá v priestore tvorivej dielne vytvorila príjemné prostredie na relax. Skupinke siedmich klientok v krátkosti vysvetlila podstatu a priebeh aromaterapie. Následne každej z nich votrela do dlane trošku kozmetickej vazelíny a kvapla kvapku mätového olejčeka. Po ich rozotretí v teplých dlaniach vdychovali vôňu mäty, relaxovali pri tónoch jemnej hudby a zvuku žblnkotajúcej fontánky so svetelným efektom.  Neskôr si posedeli pri šálke mätového čaju s bonusom prečítania úryvku na zamyslenie z knihy. Klientky boli veľmi spokojné a prejavili záujem o ďalšie stretnutie.

 

Vianočné posedenie

Dňa 21.12.2017 sa konalo vianočné posedenie pre klientov, ktorí sa počas celého  roka pravidelne zúčastňujú aktivít v rámci tvorivej dielne. Spríjemniť dopoludnie svojím vianočným programom im prišli členovia Klubu seniorov 2 Mesta Liptovský Mikuláš. Zaspievali 10 vianočných piesní, ktoré doplnili hovoreným slovom. Poslednú pieseň „Tichá noc“ si zaspievali všetci účastníci spoločne. Okrem pohostenia formou obložených chlebíkov, torty, kávy alebo čaju bol pre každého klienta pripravený malý darček. Na záver si vzájomne popriali pokojné sviatky a všetko dobré v novom roku. Na podujatí sa zúčastnilo 22 klientov.

 

Predvianočné posedenie

Dňa 19.12.2017 sa uskutočnilo v našom zariadení posledné tohtoročné kultúrne podujatie. V úvode programu vystúpili členovia domáceho spevokolu „Lipka“. Pod vedením pani Anny Háčikovej zaspievali známe vianočné koledy. Pani Háčiková pre klientov pripravila aj prehľad o vianočných tradíciách a zvykoch dodržiavaných v minulosti na Slovensku. Niektorí klienti sa k jej rozprávaniu pridali a doplnili ho o svoje spomienky na Vianoce. Záver podujatia patril členom folklórneho súboru „Vŕbové prútie“. V ich vystúpení o. i. nechýbali koledy, vinše a pieseň „Tichá noc“ zaspievaná po tme pri zasvietených lampášoch. Na podujatí sa zúčastnilo 56 klientov. 

 

Canisterapia

V sobotu 16.12.2017 po dlhšej pauze do nášho zariadenia opäť zavítala Zuzka Čenková so svojim psíkom Dobbym. Spoločne navštívili na bytoch jedenástich klientov, ktorí majú kladný vzťah ku zvieratkám. Klienti veľmi radi Dobbyho hladkajú, z ruky mu podajú granulky a tešia sa z jeho psích kúskov, ktoré im predvádza. Canisterapia pozitívne vplýva najmä na psychickú pohodu človeka a pomáha pri riešení psychologických, citových a sociálno - integračných problémoch. Návšteva psieho terapeuta má u našich klientov veľký úspech a bude sa opakovať pravidelne raz mesačne podľa možností Zuzky a Dobbyho.

 

Posedenie spevokolu

Dňa 15.12.2017 sa konalo v spoločenskej miestnosti predvianočné posedenie členov spevokolu „Lipka“, ktorý funguje v našom zariadení od roku 2000. Stretnutie zorganizovala pani Anna  Háčiková, ktorá pôsobí v spevokole od roku 2009 ako jeho vedúca. Pani Háčiková poďakovala členkám za celoročné vystupovanie a pánovi Jánovi Dvorožňákovi za krásne maľby v kronike spevokolu. V príjemnej atmosfére si spoločne zaspievali vianočné piesne, pri koláči vypili kávu a zaželali si veľa zdravia do nového roku.

 

Posedenie pri stromčeku

Dňa 14.12.2017 sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo posedenie pri vianočnom stromčeku, na ktorom sa zúčastnilo 62 klientov. Predvianočnú náladu klientom svojim programom vyčarovali žiaci dvoch základných škôl z Liptovského Mikuláša. Členovia divadelného krúžku „Piškóty“ zo ZŠ evanjelickej Juraja Janošku si pripravili vianočný príbeh „Chrobáčiky v zime“ a žiaci zo ZŠ Márie Rázusovej Martákovej klientom spríjemnili adventné obdobie koledami, hrou na gitaru a husle, spevom vianočných piesní. Na záver darovali zúčastneným darček v podobe papierového anjelika.

 

Vianočná výstava CSS Anima 2017

Počas celého roku sa klienti zariadenia zúčastňovali aktivít v rámci tvorivých dielní, na ktorých spoločne vyrábali rôzne dekoratívne a darčekové predmety. Pod vedením zamestnancov (pani Heleny Urbanovej a pani Margity Nikovej) klienti počas pracovnej terapie pravidelne rozvíjali svoje zručnosti a tvorivosť. Niektoré z vyrobených výrobkov boli prezentované v dňoch 12. a 13. 12. 2017 v priestoroch zimnej záhrady zariadenia na predajnej vianočnej výstave.

 

Mikuláš

Dňa 6.12.2017 sa v zariadení uskutočnilo mikulášske posedenie. Klientov aj tento rok navštívila vzácna návšteva - Mikuláš, čert a anjel. Pre klientov pripravili rôzne úlohy a hádanky, nechýbala recitácia básní a spoločný spev obľúbených pesničiek. Všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu vo forme cukríkov. Pre všetkých klientov boli pripravené balíčky s doboškou, džúsom a mandarínkou. Podujatia sa zúčastnilo 67 klientov a zo stretnutia odchádzali s dobrou náladou. Klientov, ktorí sa z rôznych dôvodov nezúčastnili podujatia v priestoroch jedálne, navštívili Mikuláš, anjel a čert priamo na bytovej jednotke.

 

Výstava "Vianoce našimi rukami"

V priestoroch foyera Úradu ŽSK v Žiline koncom každého kalendárneho roka prebieha výstava s názvom „Vianoce našimi rukami“. Jej cieľom je prezentácia výrobkov a prác s vianočnou tematikou klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Jej XI. ročník sa uskutočnil v priebehu mesiaca december a veľmi radi sme sa opäť zúčastnili aj my. Vystavené predmety vyrobili klienti nášho zariadenia pod vedením zamestnancov v rámci pracovnej terapie a záujmovej činnosti.

 

Katarínska zábava

Tradičná Katarínska zábava sa tohto roku v našom zariadení uskutočnila 29.11.2017. Program začal vystúpením „Veselá módna prehliadka“. Pod  vedením našej pracovníčky  p. Anny Háčikovej si nacvičili 4 klienti zariadenia v spolupráci s 3 žiakmi Základnej školy evanjelickej Juraja Janošku v Liptovskom Mikuláši prehliadku modelov na rôzne príležitosti. S týmto vystúpením sa prvýkrát prezentovali na tohtoročnom podujatí „Domov domovu“ v Mošovciach a chceli ho predviesť aj ostatným klientom zariadenia. O dobrú náladu sa postarala spevom piesní pani Elena Križianová, vychovávateľka z uvedenej školy. Viacerí klienti si zaspievali spolu s ňou, iní si s pomocou personálu zatancovali. Pripravené bolo pohostenie - ovocná bublanina a čaj. Na podujatí sa zúčastnilo 67 klientov.

 

 

Prednáška mestskej polície

Dňa 13.11.2017 navštívili klientov nášho zariadenia pracovníci Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. Pán Majerník sa v prednáške zameral na spôsoby zvýšenia bepečnosti proti prepadnutiu a finančným podvodom, pripomenul pravidlá bezpečnosti v cestnej premávke. Teoretické informácie doplnil o reálne tohtotoročné prípady, ktoré sa stali seniorom v rámci Slovenska aj priamo v okrese Liptovský Mikuláš. Pani Jantošová účastníkov prednášky poučila ako sa správať pri stretnutí s divou zverou, nakoľko bol v našom meste v poslednom období zaznamenaný častý výskyt divých zvierat pri ľudských obydliach. V závere stretnutia sa rozvinula živá diskusia na rôzne témy. Ako darček dostali klienti reflexný pásik. Na prednáške sa zúčastnilo 21 klientov.

 

 

Stretnutie jubilantov

V piatok 10.11.2017 sa päť našich klientov so sprievodom zúčastnilo v ZŠ J. Kráľa na slávnostnom posedení pre jubilantov žijúcich na sídlisku Podbreziny, ktoré pre nich zorganizovali zástupcovia MsÚ a poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši. Tým, ktorí v roku 2017 oslávili 90. narodeniny osobne zablahoželal, pamätný list a knihu o Liptovskom Mikuláši odovzdal Ing. Ján Blcháč, primátor Mesta Liptovský Mikuláš. Všetci prítomní dostali ružu a malú pozornosť vo forme uteráka. Bolo pre nich taktiež pripravené občerstvenie a program, v ktorom vystúpili s recitáciou, spevom a tancom deti zo ZŠ J. Kráľa a niekoľko piesní jubilantom venovali aj členovia Klubu seniorov z Okoličného. Klientom nášho zariadenia, ktorým ich zdravotný stav nedovoľoval sa tohto podujatia osobne zúčastniť, priniesol darčeky sprevádzajúci personál.

 

Športové hry seniorov

V stredu 08.11.2017 sa štyria klienti spolu so sprievodom zúčastnili 7. ročníka Športových hier seniorov, ktoré pravidelne organizuje CSS LIKAVA. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa tohtoročné športové hry konali v priestoroch Domu kultúry v Liptovských Sliačoch. Počas súťaží  si svoju šikovnosť a rýchlosť medzi sebou zmerali jednotlivci aj družstvá z jednotlivých zariadení sociálnych služieb a blízkych obcí. Naši klienti súťažili v hode loptičkou do diaľky, v pripínaní štipcov v časovom limite 30 sekúnd, v preberaní dvoch druhov fazule na čas, v holandskom biliarde, v jazde na kolobežke okolo prekážok na čas a v jazde zručnosti s fúrikom na čas. Radi sa tiež zapojili do nesúťažných disciplín ako boli hod loptičkami na terčík a hod kolieskami. Ich snaha bola bohato odmenená, v kategórii jednotlivcov získali štyrikrát prvé miesto, jedenkrát druhé miesto a jedenkrát tretie miesto. V kategórii družstvo získali trikrát prvé miesto - v holandskom biliarde, v preberaní fazule a v pripínaní štipcov. Nakoniec získali aj pohár za prvé miesto pre najlepšie družstvo. Všetci súťažiaci boli po vyhodnotení výsledkov obdarovaní malým darčekom. Organizátori tiež pripravili bohatý sprievodný kultúrny program, upiekli výborný jablkový koláč a navarili chutný guláš. Z podujatia sme odchádzali šťastní s kopou medailí a diplomov.

 

Výstava "Svet detí"

Dňa 6.11.2017 navštívilo 6 klientov zariadenia v sprievode personálu Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, v priestoroch ktorého bola inštalovaná výstava „Svet detí v prvej polovici 20. storočia“. Výstava bola rozdelená do troch hlavných tematických celkov – detský odev, hračky a škola. Klienti sa živo zaujímali o vystavené exponáty, zaujal ich zreštaurovaný viac ako sto rokov starý kočík rodiny Žuffovcov. Pri pohľade na medzivojnovú triedu s dobovými učebnicami, zošitmi a ďalšími školskými pomôckami, si zaspomínali na vlastné školské časy. Po odbornom výklade si pozreli film Maroško o detstve Martina Rázusa, rodáka z Liptovského Mikuláša.  Výlet v L. Mikuláši bol ukončený posedením v cukrárni na pešej zóne.

 

Prednáška RÚVZ o osteoporóze

Dňa 31.10.2017 navštívila klientov nášho zariadenia pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši pani RNDr. Ivana Štěpánková, ktorá si pre nich pripravila  prednášku na tému „Osteoporóza a prevencia úrazov“.  Slovné informácie o téme boli sprevádzané premietaním cez projektor.  Klienti sa oboznámili s kosťou a jej stavbou, úlohou vápnika v organizme a podrobnými informáciami o osteoporóze (rizikové faktory, typy, klinické prejavy, diagnostika, liečba, prevencia,...). Pozornosť bola venovaná aj úrazom, ich dôsledkom, ako aj spôsobom ich predchádzania. Na prednáške sa zúčastnilo 23 klientov. 

   

Návšteva klaunov z OZ Červený nos

Dňa 30.10.2017 medzi našich klientov zavítala vzácna návšteva - zdravotní klauni z OZ Červený nos. Klauni Gustáv a Olinka navštívili 45 klientov, ktorým spríjemnili popoludnie svojim spevom, tancom a scénkami s rekvizitami. Klienti na ich návštevu reagovali veľmi pozitívne, pripojili sa k nim spevom aj tancom, nadviazali s nimi rozhovor. Ich prítomnosť im vyčarila úsmev na tvári a zlepšila náladu.

 

Koncert "Integrácia seniorov"

Občianske združenie Integrácia svieti pre všetky deti rovnako zorganizovalo II. ročník koncertu „Integrácia seniorov“, ktorý sa uskutočnil dňa 27. októbra 2017 v Aréne Poprad. Úlohou podujatia bolo potešiť seniorov, skupinu obyvateľov, ktorí často stoja na okraji spoločnosti. V slávnostnom programe vystúpili známi umelci zo Slovenska a Česka: Eva Máziková, Kristína, Štefan Skrúcaný, Otto Kollmann, Stanislav Hložek, Otto Weiter a Andrea Fischer, Robo Kajzer, Otokar Klein, Maroš Bango, ale aj umelci zo zahraničia - Davide Mattioli z Talianska, Koktel Bend zo Srbska. Moderátorkou podujatia bola Katarína Brychtová. Pre divákov boli pripravené malé prekvapenia – každý účastník dostal tričko s logom OZ a čaj. Na akcii sa zúčastnilo 7 klientov zariadenia v sprievode personálu, niektorí z nich si počas koncertu aj výborne zatancovali.  

 

Úcta k starším

Mesiac úcty k starším sme si v zariadení pripomenuli dňa 25.10.2017. Ako prvé v programe vystúpili deti z Materskej školy „Agátik“ na Podbrezinách.  Svojimi pesničkami, básničkami, tancom i darčekom v podobe vlastnoručne vyrobených papierových pozdravov urobili klientom veľkú radosť.  Po prvýkrát navštívili naše zariadenie členovia detského folklórneho súboru „Pramienok“ z Liptovského Mikuláša. Repertoár súboru je zameraný na pôvodné piesne, hry a tance Liptova. V programe nechýbalo ani vystúpenie domáceho spevokolu „Lipka“ pod vedením pani Háčikovej.  Akcie sa zúčastnilo 62 klientov a na záver si spoločne zaspievali niekoľko piesní.

 

Sami sebe

Dňa 19. októbra 2017 sa v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši uskutočnil IX. ročník kultúrneho podujatia „Sami sebe“. Predstavenie si pozrelo 11klientov nášho zariadenia v sprievode personálu. Členovia jednotlivých klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš opäť pripravili pestrý 1,5-hodinový kultúrny program, v ktorom predviedli svoje schopnosti.  Program bol zložený z divadelných scénok, tanca, prednesu básní a spevu ľudových i „cigánskych“ piesní. K spevu viacerých piesní sa pridali aj dobre naladení diváci. Účinkujúci boli za svoj výkon odmenení silným potleskom.

 

 

                                                                            Mikulášska úcta

V piatok 13.10.2017 sa 11 našich klientov spolu so sprievodom personálu pri príležitosti mesiaca úcty k starším zúčastnilo koncertu hudobnej skupiny Kortina v Kultúrnom dome v Liptovskom Mikuláši. Jej členmi sú traja mladí a sympatickí speváci a hudobníci zo Žiliny. Po úvodnom príhovore odspievala dve pop-opera árie v sprievode klavíra 13- ročná Terezka Martiniaková, žiačka základnej školy v Liptovskom Mikuláši. Kortina potom odohrala nezabudnuteľný koncert, sála bola do posledného miesta obsadená. Naši klienti si spolu s ostatnými pospevovali známe pesničky, nálada bola výborná. Po skončení koncertu si vypýtali podpis karty od hudobníkov a tiež sa nám podarilo spoločne odfotiť s dvoma členmi skupiny a pánom Ing. Jurajom Blanárom, ktorý sa koncertu tiež zúčastnil.

 

Domov domovu

Dňa 10. októbra 2017 sa uskutočnil IX. ročník kultúrneho podujatia „Domov domovu“, organizátorom ktorého bolo tento rok Centrum sociálnych služieb Horný Turiec v Turčianskych Tepliciach. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Strednej odbornej školy rybárskej v Mošovciach. Po slávnostnom otvorení nasledovali spoločensko-zábavné vystúpenia klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. V programe nechýbal spev, prednes básní ani tanec. Klienti nášho zariadenia sa prezentovali módnou prehliadkou, na ktorej ich sprevádzali žiaci Evanjelickej základnej školy v Liptovskom Mikuláši. Naši klienti boli odmenení pekným spoločným darčekom a ďakovným listom. Vystúpenia boli veľmi pekné, vyvolali dobrú náladu, klienti odchádzali s príjemnými zážitkami. 

 

                                                                  Deň chôdze

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky, mesto Liptovský Mikuláš, Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s ďalšími organizátormi pripravili dňa 06.10.2017 tradičný Deň chôdze.  Tento rok sa uskutočnil už XXI. ročník obľúbeného podujatia. Podujatie je určené kolektívom i jednotlivcom bez rozdielu veku a zdravotného stavu. Je o pohybe pre zdravie s radosťou a dobrovoľnosťou, nezáleží na dĺžke prejdenej trasy. Jeho súčasťou je 6 registračných miest, množstvo ukážok a atraktívnych disciplín. Z nášho zariadenia sa podujatia zúčastnili v sprievode zamestnancov 4 klienti (1 klientka na vozíčku a 3 mobilní klienti), ktorí popri rieke Smrečianke absolvovali dve stanovištia. Na každom z nich dostali pečiatku na registračný formulár a cukrík. Klientom sa prechádzka páčila aj napriek nevľúdnemu počasiu. 

 

Výstava "Za oknami našich zariadení"

V období od 11. do 27 septembra 2017 bola v priestoroch foyera Úradu ŽSK v Žiline nainštalovaná výstava "Za oknami našich zariadení", na ktorej sme sa tradične zúčastnili aj my. Výstava výrobkov a prác s jesennou tematikou klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je veľmi obľúbená, v roku 2017 prebiehal jej VII. ročník.

 

 

 

Piati proti piatim

Dňa 7. 9. 2017 sa v Mestskom kultúrnom stredisko v Dolnom Kubíne uskutočnil 2. ročník zábavno-súťažného podujatia pod názvom "Piati proti piatim". Akcia bola určená pre klientov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a zorganizovalo ju Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín. Súťažné družstvo nášho zariadenia tvorili dve klientky (p. Feketíková a p. Havlíková), sociálna pracovníčka (p. Medvecká) a vodič (p. Paluga). Zábavno-súťažná hra sa naším klientkám páčila, precvičili si pamäťové schopnosti, ktoré museli prejaviť pri odpovediach na súťažné otázky. Na podujatí sa stretli so seniormi z iných sociálnych zariadení, s ktorými si vyplnili prestávky rozhovormi. Z podujatia členovia nášho súťažného družstva odchádzali spokojní, v dobrej nálade a s odhodlaním zúčastniť sa súťaže aj v budúcom roku.

 

Športový deň zdravotne postihnutých

Dňa 24. 8. 2017 sa šesť klientok spolu s doprovodom personálu zúčastnilo 8. ročníka "Športového dňa zdravotne postihnutých", ktorý sa konal pri Hoteli Lodenica v Liptovskom Mikuláši. Podujatie bolo určené pre deti aj dospelých s rôznym zdravotným postihnutím a pre ich priateľov. Súťažilo sa v zhadzovaní drevených kuželiek, v hode šípkami, v hmatovej identifikácii predmetov, v slalome so slepeckou palicou, v hode granátom alebo loptičkou, v hode do plechoviek a v streľbe z luku. Pre súťažiacich bolo pripravené občerstvenie a pestrý doplnkový program. Po športových výkonoch sme si všetci pochutili na výbornom guláši a koláčikoch. Aj keď žiadna z našich klientok nebola ocenená, strávili sme príjemný deň, zabavili sme sa a postretali sme množstvo známych. Ako spomienku sme si odniesli spoločnú fotografiu z fotobúdky Funfoto.

 

Posedenie pri muzike

Dňa 24. 8. 2017 navštívila klientov nášho zariadenia pani Elena Križianová, vychovávateľka z Evanjelickej základnej školy v Liptovskom Mikuláši, ktorá vo svojom voľnom čase spieva v hudobnej skupine kongo. Svojím spevom a dobrou náladou spríjemnila slnečné augustové popoludnie aj nám. K spevu známych piesní sa k nej pridali aj naši klienti, niektorí si aj zatancovali. Podujatia sa zúčastnilo 45 klientov.

 

Návšteva cukrárne

Dňa 17. 8. 2017 sme si augustové popoludnie spríjemnili návštevou cukrárne. Každý účastník si vybral z bohatej ponuky podľa svojej chuti. Nálada pri posedení bola veselá, veľa sme sa nasmiali. Klienti sa potešili aj z krátkej prechádzky po sídlisku Podbreziny. Napriek letnému dňu sme si všimli na chodníkoch popadané lístie, ktoré nám pripomenulo, že sa blíži jeseň. V sprievode personálu sa aktivity zúčastilo 5 imobilných klientov na invalidnom vozíku a 3 mobilní klienti.

 

 

Opekačka

Dňa 21. 7. 2017 strávilo 38 klientov zariadenia príjemné dopoludnie na opekačke špekáčikov. Podujatie sa uskutočnilo za budovou zariadenia a traja z klientov pomohli aj pri opekaní. Počasie prialo, k dobrej nálade prispel aj hudobný doprovod a spoločný spev klientov. Účastníci vyjadrili spokojnosť s akciou.

 

 

 

Hipoterapia

Dňa 19. 7. 2017 navštívila naše zariadenie spolu so svojimi troma koníkmi pani Jančušková, majiteľka firmy "Gazdáčik" vo Vitálišovciach. Koníky (Leonka, Penika a Fifo) svojou prítomnosťou klientom zlepšili náladu a navodili pocit pohody. Podujatia sa zúčastnilo 17 klientov - niektorí koníky hladkali, iní ich česali kefou. Traja najodvážnejší sa na nich aj previezli (67-ročná pani Hrubá, 74-ročný pán Puchý a 81-ročný pán Janči). Pani Jančušková aj dievčatá, ktoré jej so starostlivosťou o koníky pomáhajú, porozprávali klientom zaujímavé informácie o koníkoch a odpovedali na všetky zvedavé otázky. Pre koníky sme pripravili sušený chlieb a jabĺčka.

 

Návšteva "Golden Apple Cinema"

Dňa 30. 6. 2017 navštívilo 6 klientov zariadenia v sprievode personálu moderné multikino "Golden Apple Cinema" v obchodno-zábavnom centre RGB Liptov v Liptovskom Mikuláši. Klienti si pozreli rodinný film "Psia duša". Príbeh rozprával o poslaní psíkov učiť ľudí smiať sa a milovať. Klienti v takomto modernom kine boli po prvýkrát a film o zvieratkách sa im veľmi páčil.

 

 

Návšteva cukrárne

Dňa 22. 6. 2017 sme krásne slnečné dopoludnie využili na prechádzku po sídlisku Podbreziny. Súčasťou krátkeho výletu bola návšteva cukrárne, v ktorej si klienti pochutili na koláčoch, káve, či zmrzline. V sprievodu personálu sa aktivity zúčastnilo 5 imobilných klientov na invalidnom vozíku a 8 mobilných klientov.

 

 

Múzeum Čierny orol

Dňa 16. 6. 2017 pri príležitosti konania Stoličných dní v Liptovskom Mikuláši sa šesť klientok s doprovodom personálu vybralo na prechádzku mestom. Z dôvodu daždivého počasia zmenili program a navštívili Múzeum Čierny orol, kde bol pre návštevníkov prichystaný program s názvom "Prechádzky liptovskou históriou". Naše klientky si vypočuli povesť o liptovských hradoch, vyskúšali si tkanie, plstenie, prezreli si výstavu a stretli sa s kráľom a kráľovnou, ktorí im priblížili život na hrade. Návštevu mesta zakončili v blízkej cukrárni pri chutnej kávičke a koláčiku.

 

 

Prednáška "Pitný režim"

25. 5. 2017 navštívila klientov nášho zariadenia pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši pani RNDr. Ivana Štěpánková. Na jej prednáške s názvom "Pitný režim" sa zúčastnilo 16 klientov. Pani doktorka klientov oboznámila s prejavmi dehydratácie, ako aj so spôsobmi správneho zavodňovania. Osobitne sa venovala vhodným, menej vhodným a nevhodným nápojom, prídavným látkam v nápojoch a jednotlivým druhom minerálnych vôd. Súčasťou prednášky bolo premietanie prezentácie cez projektor. Klienti sa aktívne zapojili do besedy, kládli pani Štěpánkovej veľa doplňujúcich otázok.

 

Stavanie mája

Tradičný májový zvyk stavania mája nechýbal v našom zariadení ani v tomto roku. Príjemné popoludnie plné spevu slovenských piesní klienti strávili v piatok 12. 5. 2017. Začiatok stretnutia patril deťom z folklórneho súboru "Smrečianik" z obce Smrečany. Klientom ich milý program zložený z ľudových piesní, tanca a hry na flautu urobil veľkú radosť. Program pokračoval spevom pesničiek z relácie Repete, ktoré zaspievala pani Elena Križianová, vychovávateľka zo Základnej školy evanjelickej v L. Mikuláši. Mnohí klienti si zaspievali spolu s ňou, iní si zatancovali. Podujatia sa zúčastnilo 49 klientov.

 

 

Životné jubileum 90. rokov pani Anny Jančuškovej

Dňa 9. 5. 2017 sa naša klientka, pani Anna Jančušková, dožila krásneho životného jubilea 90. rokov. Pri tejto príležitosti jej spevokol nášho zariadenia "Lipka" na bytovej jednotke zavinšoval a zaspieval krásne piesne.

Pani Jančušková bola dojatá a prekvapená návštevou členiek spevokolu. Veľkú radosť mala aj z krásnej kytice kvetov a pamätnej knihy, ktorá jej bude pripomínať jej veľký deň.

 

Prednáška "Jaskyne a kras Slovenska"

Dňa 5. 5. 2017 navštívil klientov nášho zariadenia pán Mgr. Miroslav Kudla, pracovník Slovenskej správy jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Pre účastníkov stretnutia pripravil hodnotnú a veľmi pútavú prednášku na tému "Jaskyne a kras Slovenska". Porozprával základné informácie o tom, čo je jaskyňa, aké sú zložky jaskynného geosystému, o živote v podzemí, nechýbali zážitky z práce jaskyniarov. Zaujímavé slovné informácie boli doplnené premietaním cez dataprojektor. Pre klientov taktiež doniesol ukážky skamenelín a zvetraných hornín.

 

Deň matiek

Deň matiek sa tradične oslavuje druhú májovú nedeľu. V našom zariadení sme si tento deň pripomenuli vo štvrtok 4. 5. 2017. Klientom urobili radosť s pekným programom žiaci zo základnej školy na Podbrezinách. Ich vystúpenie bolo plné spevu, tanca, poézie i prozaického prednesu. Záver oslavy patril členkám domáceho spevokolu "Lipka". Pod vedením našej pracovníčky pani Anny Háčikovej si pripravili 5 krásnych piesní venovaným mamám. Na oslave sa zúčastnilo 45 klientov.

 

 

Fytoterapia

V tomto roku v našom zariadení rozširujeme ponuku terapií o fytoterapiu. Jej cieľom bude pestovanie a následné spracovanie liečivých bylín. Dňa 24. 4. 2017 pod vedením asistenta sociálneho pracovníka klienti siali do pareniska rôzne druhy bylín (repík lekársky, šalvia, veronika lekárska, medovka, mäta prieporná, levanduľa a podobne). Klienti sa do siatia radi zapojili a pri práci spomínali na časy, keď v minulosti pracovali vo vlastných záhradkách.

 

 

Holandský biliard Sjoellen

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín organizovalo dňa 13. 4. 2017 druhý ročník turnaja v hre Sjoellen - holandský biliard. Naše zariadenie po druhýkrát a veľmi úspešne reprezentovali pani Madliaková a pán Jánošík. Do súťaže sa zapojilo 12 družstiev. V kategórii jednotlivcov skončil p. Jánošík na 1. mieste a aj ako skupina sa umiestnili na celkovom prvom mieste. Na pamiatku dostali diplom za účasť a upomienkové predmety. Športové podujatie sa im veľmi páčilo a radi by sa ho zúčastnili aj v budúcnosti.

 

 

 

Veľkonočné zvyky a tradície

V priestoroch Liptovského múzea v NKP Čierny Orol v Liptovskom Mikuláši sa dňa 7. 4. 2017 uskutočnilo tradičné jarné podujatie pod názvom "Veľkonočné zvyky a tradície". Jeho návštevou si spríjemnilo piatkové dopoludnie 6 klientok nášho zariadenia. Jarnú náladu a radosť z blížiacich sa sviatkov im vykúzlili výrobky s veľkonočnou tematikou a ukážky rôznych ľudových remesiel, ako zdobenie perníkov, vyrezávanie z dreva, zdobenie vajíčok rôznymi technikami a podobne. Klientky si na pamiatku niekoľko výrobkov zakúpili. Záver návštevy Liptovského Mikuláša patril posedeniu v neďalekej cukrárni.

 

Súťaž "Spieva celá ANIMA"

V utorok 28. 3. 2017 bola pre klientov pripravená súťaž "Spieva celá ANIMA". Do súťaže sa zapojili tri trojčlenné družstvá. Postupne každý súťažiaci samostatne zaspieval svoju obľúbenú ľudovú pesničku. V druhom kole členovia každého súťažného družstva spoločne zaspievali vyžrebovanú známu ľudovú pieseň. Za každé spevácke vystúpenie im porota pridelila body. V prestávkach bola pustená reprodukovaná hudba, popri ktorej si zaspievali diváci i porota. Vystúpenie nesúťažne obohatil klient p. Šplíchal s českou ľudovou piesňou "Kdybys měla má panenko". Porota bola zložená zo 4 členov: zástupca klientov, sociálna pracovníčka, ergoterapeut a vychovávateľka zo základnej školy. Moderátorkou podujatia bola pani Háčiková, ktorá vedie spevokol nášho zariadenia. Po krátkej porade poroty boli vyhlásené výsledky súťaže a účastníkom odovzdané diplomy a vecné ceny.

 

9. ročník výstavy "Veľká noc v zariadeniach sociálnych služieb" na Úrade ŽSK

Klienti zariadenia sa radi zapájajä do aktivít organizovaných v rámci tvorivých dielní, kde pod vedením zamestnancov vyrábajú rôzne dekoratívne predmety. V mesiaci február a marec sa o. i. zamerali na výrobky s veľkonočnou tematikou. Niektoré z nich boli prezentované na veľkonočnej výstave na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, iné skrášlili interiér zariadenia.

Účasť na 9. ročníku výstavy "Veľká noc v zariadeniach sociálnych služieb" na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v Žiline. Výstava prezentuje výrobky a práce s veľkonočnou tematikou vyrábané klientmi v rámci pracovnej terapie a záujmovej činnosti (ručné práce, obrazy, práce z hliny, textilu, skla, dreva a pod.).

 

 

Divadlo LUNETRDLO Partizánska Ľupča

Pondelkový večer dňa 13. 3. 2017 si spríjemnilo 6 klientov zariadenia návštevou Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši. V sprievode personálu sa zúčastnili na divadelnom predstavení Divadla LUNETRDLO Partizánska Ľupča. V monodráme z lekárskeho prostredia pod názvom "Obvoďák" obvodný lekár prichádza na obhliadku mŕtveho muža, ktorým je zhodou okolností jeho bývalý spolužiak a kolega - kardiológ. Počas rutinných úkonov rekapituluje nielen život zosnulého, ale aj svoj. Prostredníctvom spletenca súkromných i pracovných osudov dvoch charakterovo rozdielnych mužov sa dozvedáme o bizarnostiach slovenskej lekárskej praxe. Klientom sa predstavenie páčilo a cestou späť do zariadenia sa rozprávali o svojich dojmoch a názoroch na vystúpenie.

 

Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien sme si v našom zariadení pripomenuli v stredu 8. 3. 2017 malou oslavou. Po úvodnom privítaní a príhovore p. riaditeľa prítomným klientom spríjemnili chvíle svojim speváckym a recitačným vystúpením členovia spevokolu z Klubu seniorov z Okoličného. K spevu viacerých piesní sa k nim pridali aj naši klienti. Program pokračoval vystúpením detičiek z Materskej školy Agátik na Podbrezinách. Ich pestrý program zloženž z tanca, pesničiek a básničiek vyčaril prítomným úsmev na tvári. Na závar deti rozdali vlastnoručne vyrobené papierové kvietky a srdiečka.

 

Fašiangy v CSS ANIMA

V stredu 22. 2. 2017 sa v našom zariadení v popoludňajších hodinách uskutočnilo fašiangové podujatie, na ktorom sa zúčastnilo 46 klientov. O dobrú zábavu sa svojimi pesničkami a hrou na harmonike postaral pán Ján Broska zo Závažnej Poruby. Pekný program si spripravili aj členky domáceho spevokolu Lipka pod vedením našej pracovníčky - pani Anny Háčikovej. Členky spevokolu zamaskované do karnevalových kostýmov zaspievali niekoľko veselých piesní a pripravili scénu pochovávania basy. Nálada klientov bola výborná, viacerí z nich si zaspievali a zatancovali. Ako pohostenie sa podávali šišky a ovocný čaj.

 

 

Výstava "Zo života mešťanov"

Dňa 21. 2. 2017 navštívilo 6 klientov nášho zariadenia v sprievode personálu výstavu pod názvom "Zo života mešťanov". Výstava približovala hmotnú a duchovnú kultúru mestského prostredia v minulosti a organizovalo ju Liptovské múzeum NKP Čierny Orol v L. Mikuláši. Klienti si mohli na výstave pozrieť starožitný nábytok usporiadaný do jednotlivých celkov (kuchyňa, pracovný kút, oddychová časť, kútik pre deti, ...), ako aj rôzne predmety dennej potreby (hrebeň, dáždnik, vybavenie kuchyne, gramofón, hračky, oblečenie, obrazy a podobne). Výlet do Liptovského Mikuláša si doplnili aj návštevou cukrárne, kde si posedeli a dobre sa porozprávali pri koláči a káve. Do zariadenia sa vrátili s výbornou náladou.

 

Muzikoterapia

Každý piatok sa v našom zariadení uskutočňuje muzikoterapia. Dňa 17. februára bolo tradičné stretnutie iné tým, že medzi našich klientov zavítal hudobník pán Broska. Býva v blízkej obci Závažná Poruba a v našom zariadení bol po prvýkrát. V sprievode jeho harmoniky si klienti zaspievali mnoho obľúbených ľudových pesničiek. Klientom sa jeho hra na harmonike páčila, preto sme sa dohodli s pánom Broskom na ďalšej spolupráci. Muzikoterapie sa zúčastnilo 14 klientov.

 

 

Vystúpenie folklórneho súbolu Zemplín

Dňa 16. 2. 2017 sa 6 klientov v sprievode personálu zúčastnilo podujatia v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Štvrtkový večer im spríjemnili členovia folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec. Vystúpenie sa konalo pri príležitosti fašiangových osláv organizovaných v rámci nášho mesta a trvalo hodinu a pol. Program bol zložený z piesní a tancov z východného Slovenska. Divákom sa predstavenie veľmi páčilo, účinkujúcich odmenili dlhotrvajúcim potleskom.

 

 

Úrazovosť seniorov - prednáška RUVZ v L. Mikuláši

Dňa 8. 2. 2017 navštívila klientov nášho zariadenia pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši pani RNDr. Ivana Štěpánková. Jej prednášku na tému "Úrazovosť seniorov" si vypočulo 22 klientov. Zaujímavé slovné informácie o téme boli doplnené premietaním cez projektor. Klienti sa dozvedeli, aké sú rizikové faktory pádu a príčiny úrazov. Pozornosť bola venovaná najčastejším úrazom seniorov, minimalizácii rizík a tomu, čo robiť v prípade, ak sa úraz stane.

 

 

Prednáška Mestskej polície L. Mikuláš

Dňa 17. 1. 2017 navštívili klientov nášho zariadenia pracovníci Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. Na besede s nimi sa zúčastnilo 22 klientov. Pán Majerník ich v úvode oboznámil s reálnymi prípadmi, ktoré sa v predchádzajúcom kalendárnom roku stali seniorom v rámci Slovenska aj priamo v okrese Liptovský Mikuláš. Upozornil ich na najčastejšie sa vyskytujúce spôsoby krádeží v obchodoch a autobusoch, na lúpežné prepadnutia na ulici, porozprával o zaujímavých prípadoch zo svojej praxe. Nechýbali rady, ako zvýšiť svoju bezpečnosť v domácom prostredí i na prechádzkach. Pracovníčka vyškolená na odchyt psov im porozprávala ako sa správať pri kontakte s neznámymi psíkmi. V záverečnej diskusii klienti vyjadrili svoje názory na kriminalitu a spôsoby jej riešenia v minulosti a v súčasnosti. Ako darček dostali reflexný pásik na zvýšenie bezpečnosti chodca v cestnej premávke.

 

Biblioterapia

Vo štvrtok 12. 1. 2017 sa uskutočnila prvá tohtoročná biblioterapia, na ktorej sa zúčastnilo 11 klientov. Spolu so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou prišla na stretnutie aj ďalšia pracovníčka Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši - p. Naďa Pačajová. Bude v roku 2017 navštevovať našich klientov namiesto pani Ondrejkovej, ktorá z knižnice odišla na dôchodok.

V úvode stretnutia si všetci účastníci srdečne popriali všetko dobré do nového roku. Obe pracovníčky čítali klientom úryvky z knihy "Povesti z Liptova" od Petra Vrlíka a Petra Mišáka. Tak ako v predchádzajúcom období, aj v tomto kalendárnom roku budú besedy prebiehať raz do mesiaca. Pani Ondrejková potešila klientov vyhlásením, že sa aj vo svojom voľnom čase rada na týchto stretnutiach niekedy zúčastní.

 

Klauni z o.z. Červený nos

Dňa 28. 12. 2016 po prvýkrát navštívili klientov nášho zariadenia dvaja zdravotní klauni z o.z. Červený nos. Boli veľmi milí a empatickí, ku každému z klientov pristupovali individuálne, vytvárali vtipné situácie, do ktorých zapájali klientov rešpektujúc ich schopnosti. Podarilo sa im vyvolať množstvo pozitívnej energie, ktorá vydržala aj po ich odchode.

 

 

Vystúpenie detí z MŠ na Podbrezinách a spevokolu "Lipka"

Posledné tohtoročné kultúrne podujatie v našom zariadení sa uskutočnilo dňa 21. 12. 2016 v popoludňajších hodinách. Na posedení pri vianočnom stromčeku sa zúčastnilo 45 klientov. Po príhovore pána riaditeľa nasledovalo vystúpenie detičiek z Materskej školy na Podbrezinách. Klienti od detí dostali krásne vianočné pozdravy. Záver patril členom domáceho spevokolu "Lipka", ktorí si pod vedením pani Anny Háčikovej pripravilái pásmo kolied, vinšov a hovoreného slova. Klienti odchádzali z podujatia s výbornou sviatočnou náladou.

 

 

Vianočné posedenie v CSS ANIMA

Dňa 21. 12. 2016 pripravili ergoterapeuti vianočné posedenie pre klientov, s ktorými sa počas celého roka pravidelne stretávajú v rámci tvorivej dielne a spoločnými silami vyrábajú rôzne dekoratívne a darčekové predmety. Dopoludnie im svojím vianočným programom spríjemnili členovia Klubu seniorov 2 Mesta Liptovský Mikuláš. Klientom poprial príjemné sviatky vo svojom príhovore aj vzácny hosť - primátor mesta L. Mikuláš, p. Ján Blcháč. Nechýbalo pohostenie formou obložených chlebíkov, koláčov, kávy alebo čaju. Krátky záznam z podujatia natočila a odvysielala aj regionálna televízia Liptov.

 

 

Vystúpenie žiakov zo ZŠ M. R. Martákovej a folklórneho súboru Vŕbové prútie

Adventné obdobie sme klientom spríjemnili milým podujatím, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 12. 2016. Po prvýkrát v našom zariadení  vystupovali žiaci zo Základnej školy Márie Rázusovej Martákovej z Liptovského Mikuláša. V ich pestrom programe nechýbali básne, hádanky, koledy, hra na gitaru, divadelná scénka či tanec. Pravú sviatočnú atmosféru navodili svojím vystúpením aj členovia folklórneho súboru "Vŕbové prútie", ktorí nás navštívili už po šiestykrát. Podujatia sa zúčastnilo 37 klientov.

 

 

 

 

 

 

Mikuláš, čert a anjel

Dňa 6. 12. 2016 sa uskutočnilo tradičné mikulášske posedenie, na ktorom sa zúčastnilo 51 klientov. Po príhovore pána riaditeľa so svojím programom vystúpili žiaci z Evanjelickej základnej školy z Liptovského Mikuláša. Ich divadelné vystúpenie a tanec ocenili klienti silným potleskom. Ako každý rok, aj tentokrát medzi nás zvítala vzácna návšteva - Mikuláš, čert a anjel. Pre klientov pripravili rôzne úlohy a hádanky, klienti recitovali básne, spievali piesne. Všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu. Mikuláš doniesol darček aj pre zamestnancov zariadenia - krabičku plnú voňavých a chutných medovníčkov. Pre všetkých klientov boli pripravené balíčky s doboškou, cukríkmi, džúsom a mandarínkou. Klienti odchádzali z podujatia s dobrou náladou. Tých klientov, ktorí sa z rôznych dôvodov nezúčastnili v priestoroch jedálne, navštívili Mikuláš a čert priamo na bytovej jednotke.

 

 

Vianočná výstava na Úrade ŽSK v Žiline

Koncom kalendárneho roku v priestoroch foyer Úradu ŽSK v Žiline každý rok prebieha výstava s názvom "Vianoce našimi rukami", ktorá prezentuje výrobky a práce s vianočnou tematikou klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Jej X. ročník sa uskutočnil v období od 8. decembra 2016 do 9. januára 2017 a veľmi radi sme sa zúčastnili aj my. Vystavené predmety vyrobili klienti nášho zariadenia pod vedením zamestnancov v rámci pracovnej terapie a záujmovej činnosti. Tento rok to boli nielen výrobky našich seniorov, ale aj detičiek z krízového strediska a zariadenia núdzového bývania.

 

 

Výstava v zimnej záhrade CSS ANIMA

Počas celého roku klienti zariadenia v rámci tvorivých dielní vyrábajú rôzne dekoratívne a darčekové predmety. Pod vedením zamestnancov (p. Heleny Urbanove a p. Mgr. Petra Hamráčka) klienti počas pracovnej terapie pravidelne rozvíjajú svoje zručnosti a tvorivosť. Niektoré z vyrobených výrobkov boli prezentované v dňoch 1. a 2. 12. 2016 v priestoroch zimnej záhrady zariadenia na vianočnej výstave a bolo možné si ich za symbolickú cenu zakúpiť.

 

 

 

Remeselnícke variácie Vianoc

Dňa 1. 12. 2016 si šesť klientov CSS ANIMA so sprievodom personálu prezrelo predajnú výstavu "Remeselnícke variácie Vianoc" v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Na výstave boli prezentované drobné háčkované vianočné ozdoby, perníčky, hrnčiarske výrobky, ručne robené sviečky a voskované ozdoby, prútené košíky a pečenie vianočných oplátok. Niektoré klientky neodolali a kúpili si drobnosť pre radosť.

V priestoroch múzea si klienti prezreli aj výstavu "Príroda našimi očami". Ukážky výtvarných prác s prírodnými motívmi, ktorých autormi sú ľudia s mentálnym hendikepom, ich veľmi zaujali. Následne sa presunuli do cukrárne v nákupnom centre, kde si posedeli pri kávičke a koláčiku, popri tom podebatovali o vianočných zvykoch a prípravách vo svojich rodinách a pochválili vianočnú výzdobu obchodného centra.

 

 

 

Katarínska zábava

Dňa 23. 11. 2016 v popoludňajších hodinách sa v našom zariadení uskutočnila tradičná Katarínska zábava. Ako prví v programe vystúpili 4 klienti a pracovníčka pani Anna Háčiková. Pod jej vedením si spolu nacvičili tanec na motívy ľudovej piesne "Mariša". S tancom sa prvýkrát  prezentovali na tohtoročnom podujatí "Domov domovu" v Tvrdošíne. O dobrú náladu sa opäť postaral hudobník pán Jozef Frémal z kapely BUK. Viacerí klienti si s pomocou personálu zatancovali, niektorí sa pridali k spevu. Ako pohostenie sa podávala ovocná bublanina a čaj. Na podujatí sa zúčastnilo 36 klietnov.

 

 

Prednáška J. Šoučíka

Pre klientov nášho zariadenia pripravil p. Šoučík prednášku o svojej novej knihe v priestoroch zariadenia 21. novembra. Na besede s ním sa zúčastnilo 24 klientov. Okrem hovoreného slova pre nich pán Šoučík pripravil nádherné fotografie hôr a lesných živočíchov.

 

 

 

"Čarovné Tatry - Tajomné huby - Storočná lavína"

V piatok 11. 11. 2016 v priestoroch Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši klient nášho zariadenia - p. Jaroslav Šoučík - uviedol do života svoju novú, v poradí už šiestu knihu. Nazval ju "Čarovné Tatry - Tajomné huby - Storočná lavína".

Kniha je rozdelená na 3 kapitoly. V prvej časti "Čarovné Tatry" približuje naše najväčšie veľhory. Fotografie tatranských štítov a dolín doplnil sprievodným textom a obrázkami zvierat. Nechýbajú ani rady pre turistov a návštevníkov hôr. Súčasťou kapitoly sú aj liečivé rastliny.

V druhej časti "Tajomné huby" chcel čitateľom ukázať aj iný pohľad na huby. Počas potuliek lesmi nafotil množstvo fotografií húb a do knižky vybral tie najzaujímavejšie z nich.

Poslednú kapitolu venoval prírodnej katastrofe - storočnej lavíne v Žiarskej doline dňa 25. 3. 2009. Túto časť spracoval lesník, fotograf a horal Ján Gavlák. Do knižky poskytol fotografie a text so zaujímavými faktami o tejto najväčšej slovenskej lavíne.

 

Biblioterapia

Dňa 9. 11. 2016 sa uskutočnilo novembrová biblioterapia s pani Annou Ondrejkovou, na ktorej sa zúčastnilo 11 klientov. Úryvky sa čítali z knihy ruských rozprávok Krása nevídaná.

 

 

Terapeutická pomôcka

Ponuku aktivít, ktoré vedú k zlepšeniu jemnej motoriky, sme rozšírili o možnosť práce s novou terapeutickou pomôckou - terapeutickou zásterou. Je určená pre klientov, ktorých ruky sú v neustálom pohybe, ale aj pre klientov s AD, Parkinsonovým ochorením, či po NCMP. Práca s terapeutickou zásterou zmysluplne zamestnáva ruky a ponúka zmyslovú stimuláciu (hmatové, zrakové, sluchové podnety). U klientov môže privodiť spomienky z minulosti, priniesť uspokojenie, či znížiť napätie. Činnosti, ktoré si klienti môžu vyskúšať, sú rôznorodé (napr. zašnurovať/rozviazať šnúrky, zapnúť/odopnúť gombičku, použiť zips, uviazať mašľu a podobne).

 

 

Jesenná brigáda

Tohtoročnú jesennú brigádu sme zorganizovali 26. októbra 2016. Zúčastnili sa na nej 4 klienti. Spoločnými silami sme zlikvidovali odkvitnuté kvety, upravili a okopali hriadky, taktiež sme pohrabali opadané lístie a pozametali okolie. Robota nám išla od ruky, bolo príjemné počasie, občas vykuklo aj slniečko. Klienti mali radosť z dobre vykonanej práce a už teraz sa tešia na jarnú brigádu.

 

 

Integrácia seniorov

Občianske združenie Integrácia svieti pre všetky deti rovnako zorganizovalo dňa 20. októbra 2016 v Aréne Poprad I. ročník koncertu "Integrácia seniorov". Úlohou podujatia bolo potešiť seniorov a spojiť dôchodcov z celého Slovenska. V slávnostnom programe vystúpili známi umelci zo Slovenska a Česka: Marcela Laiferová, Peter Stašák, Štefan Skrúcaný, Ilona Csáková, Otto Weiter, Robo Kajzer, Pavol Hammel, Kysucký prameň a Otokar Klein. Moderátormi podujatia boli Katarína Brychtová a Jarmila Lajčáková-Hargašová. Koncert a celý projekt mal charitatívny rozmer. Pre dôchodcov boli pripravené rôzne prekvapenia - každý účastník dostal tričko s logom OZ, jablko a vybrané subjekty boli finančne podporené na nákup kompenzačných pomôcok. Na akcii sa zúčastnili 4 klientky nášho zariadenia v sprievode personálu a podujatie ohodnotili ako vynikajúce.

 

Sami sebe

Dňa 14. októbra 2016 sa v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši uskutočnil VIII. ročník kultúrneho podaujatia "Sami sebe". Členovia jednotlivých klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš opäť pripravili pestrý 2-hodinový kultúrny program. V jednotlivých vystúpeniach predviedli svoje schopnosti v speve ľudových i "repeťáckych" piesní, v prednese básní, nechýbali ani divadelné scénky, či tanec. Ako každý rok, aj tentokrát boli účinkujúci odmenení silným potleskom. Predstavenie si pozrelo 14 klientov zariadenia v sprievode personálu.

 

 

Domov domovu

Dňa 12. októbra 2016 sa uskutočnil VIII. ročník kultúrneho podujatia "Domov domovu", organizátorom ktorého bolo tento rok Centrum sociálnych služieb ORAVA v Tvrdošíne. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch zariadenia. Po slávnostnom otvorení nasledovali spoločensko-zábavné vystúpenia klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. V programe nechýbal spev, prednes básní, vtipy, hra na hudobné nástroje, divadelné scénky ani tanec. Klienti nášho zariadenia vystúpili s tancom na pieseň "Mariša" od Kollárovcov.

 

 

 

Koncert Marcely Laiferovej

Dňa 8. 10. 2016 sa 6 klienti nášho zariadenia v sprievode personálu zúčastnili v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši koncertu Marcely Laiferovej. Podujatie usporiadalo mesto Liptovský Mikuláš v rámci mesiaca úcty k starším. Svoje spevácke vystúpenie p. Laiferová doplnila krátkymi príbehmi zo svojho súkromia. Účastníci koncertu sa aktívne zapojili k spevu známych piesní. Počas záverečného potlesku ako poďakovanie odovzdal pani Laiferovej kyticu kvetov zástupca mesta L. Mikuláš, p. Rudolf Urbanovič, štátny tajomník ministerstva vnútra SR. Klienti odchádzali z podujatia spokojní a s dobrou náladou.

 

 

Deň chôdze

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky, mesto Liptovský Mikuláš, Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s ďalšími organizátormi pripravili tradičný Deň chôdze. Pri príležitosti Svetového dňa chôdze sa uskutočnil už XIX. ročník podujatia pod názvom "Hore Váhom, dolu Váhom". Deň chôdze je určený kolektívom i jednotlivcom bez rozdielu veku a zdravotného stavu. Je o pohybe pre zdravie s radosťou a dobrovoľnosťou, nezáleží na dĺžke prejdenej trasy. Jeho súčasťou je 6 registračných miest, množstvo ukážok a atraktívnych disciplín. Z nášho zariadenia sa podujatia zúčastnili v sprievode zamestnancov 9 klienti (4 klienti na vozíčkoch a 5 mobilných klientov), ktorí popri rieke Smrečianke absolvovali dve stanovištia. Na každom z nich dostali pečiatku na registračný formulár a cukrík. Klientom sa prechádzka páčila, do zariadenia sa vrátili príjemne unavení. Radosť im urobilo krásne slnečné počasie, nádherne sfarbená jesenná príroda popri cyklochodníku a kačičky plávajúce v rieke.

 

Piati proti piatim

Dňa 21. 9. 2016 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne uskutočnil 1. ročník zábavno-súťažného podujatia pod názvom "Piati proti piatim". Akcia bola určená pre klientov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a jej organizátorom bolo Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín. Súťažné družstvo nášho zariadenia bolo zložené z 3 klientov (p. Feketíková, p. Havlíková a p. Jančo), sociálnej pracovníčky (p.Medvecká) a šoféra (p. Paluga). Súťaž bola zaujímavá predovšetkým z dôvodu, že všetci súťažiaci si museli poriadne precvičiť pamäť, myslenie. Naše družstvo sa na súťaži snažilo, výsledkom bolo, že obstáli na peknom 2. mieste. Akcia sa všetkým páčila, odchádzali spokojní a cestou naspäť do zariadenia ešte diskutovali o súťažných otázkach a o tom, čo ešte mohli do odpovedí na otázky zaradiť. Tešia sa na ďalší rok, kedy by sa súťaž mala opäť konať.

 

Cukráreň

Dňa 16. 9. 2016 sme slnečné septembrové dopoludnie využili na krátky výlet po sídlisku Podbreziny. V sprievode personálu sa ho zúčastnili 4 imobilné klientky na invalidnom vozíku a 3 mobilné klientky. Cieľom výletu bola návšteva cukrárne. Klientky si pochutili na koláčoch a káve, dokonca si na záver priamo v cukrárni zaspievali niekoľko ľudových pesničiek.

 

 

 

Biblioterapia

Septembrová biblioterapia s pani Annou Ondrejkovou sa uskutočnila 14. 9. 2016. Zúčastnilo sa je 10 klientov. Úryvky sa čítali z kníh Anton Marec: Tatranské povesti a Betty McDonald: Mary a ja.

 

Športové hry seniorov v Liskovej

Dňa 9. septembra 2016 zorganizovalo zariadenie LIKAVA - centrum sociálnych služieb z Likavky VI. ročník podujatia "Športové hry seniorov". Na futbalovom ihrisku v obci Lisková si svoje zručnosti mohli preskúšať štvorčlenné družstvá seniorov v zaujímavých disciplínach. Naši klienti v jednotlivých aktivitách získali 4 medaile (v disciplíne štipce 2. miesto, chytanie rybičiek 3. miesto, kotúľanie fit lopty po dráhe 2. a 3. miesto) a v celkovom hodnotení družstiev obsadili druhé miesto. Počas podujatia bol opäť pripravený bohatý kultúrny program.

 

Výstava na ŽSK

V období od 9. do 26. septembra 2016 sa v priestoroch foyera Úradu ŽSK v Žiline uskutočnil VI. ročník výstavy pod názvom "Za oknami našich zariadení". Výstava prezentuje výrobky a práce s jesennou tematikou klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Radi sme sa na nej zúčastnili aj my s predmetmi, ktoré vyrobili klienti nášho zariadenia pod vedením zamestnancov (p. Heleny Urbanovej a p. Mgr. Petra Hamráčka) v rámci pracovnej terapie a záujmovej činnosti.

 

 

 

Biblioterapia

Pravidelne raz do mesiaca sa v našom zariadení uskutočňujú besedy s pani spisovateľkou Annou Ondrejkovou. Augustová biblioterapia sa uskutočnila dňa 31. 8. 2016. Pani Ondrejková tentoraz klientov oboznámila s tromi knižnými titulmi. "Pomsta čarodejnice Simy" - židovské rozprávky, "Poučné príbehy" od Petra Alfonsa a "Kameň v kameni" od Jána Púčeka. Stretnutia sa zúčastnilo 12 klientov.

 

 

Športový deň zdravotne postihnutých

Dňa 25. 8. 2016 sa 6 klienti zúčastnili podujatia "Športový deň zdravotne postihnutých". Organizátorom už 7. ročníka tejto akcie bolo Mesto Liptovský Mikuláš. V príjemnom prostredí areálu Hotela Lodenica sa stretli ľudia rôzneho veku s akýmkoľvek zdravotným postihnutím, ale aj cih príbuzní a známi. Účastníci podujatia si mohli zasúťažiť v ôsmych športových disciplínach (napr. hod šípkami, hod granátom, kolky, lukostreľba, hod loptičkami na cieľ (do plechoviek a do kruhu), slalom pomedzi kužele so slepeckou palicou, kopanie lopty do brány, hmatová identifikácia,...). V každej kategórii boli ocenení prví traja najlepší súťažiaci. Pre súťažiacich bolo pripravené občerstvenie a pestrý doplnkový program - meranie tlaku a hladiny cukru v krvi, maľovanie na tvár, totobúdka FunFoto, cvičenie Tai-Chi, prezentácia kompenzačných pomôcok, grilovačka a ďalšie aktivity. Klienti nášho zariadenia odchádzali z podujatia spokojní, niektorí na podujatí stretli svojich známych, čo im urobilo veľkú radosť.

 

Biblioterapia s pani Annou Ondrejkovou

Pravidelne raz do mesiaca sa v našom zairadení uskutočňujú besedy s pani spisovateľkou Annou Ondrejkovou. Júlová biblioterapia sa uskutočnila dňa 20. 7. 2016. Pani Ondrejková klientov oboznámila s knihou "Najkrajšie oravské povesti" od Antona Habovštiaka. Stretnutia sa zúčastnilo 15 klientov.

 

 

Opekačka

Dňa 8. 7. 2016 sme klientom spríjemnili slnečné dopoludnie opekačkou. Podujatie sa uskutočnilo za budovou zariadenia a zúčastnilo sa na ňom 39 klientov, ktorí si pochutili na špekačkách a ovocnom čaji. Dvaja z klientov pomohli aj pri opekaní. Klienti i personál si spoločne zaspievali obľúbené ľudové pesničky. Pani Štoffová využila čas aj na háčkovanie ponožiek. Klienti odchádzali z akcie spokojní.

 

 

 

 

90. narodeniny pani Heleny Kozákovej

Dňa 26. 6. 2016 oslávila klientka nášho zariadenia, pani Helena Kozáková, svoje 90. narodeniny. Pri príležitosti okrúhleho jubilea sa v spoločenskej miestnosti zariadenia uskutočnila oslava, na ktorú pani Kozáková pozvala iných klientov, ktorí sa spolu s ňou zúčastňujú aktivít v rámci tvorivých dielní a niekoľko zamestnancov zariadenia. Pohostenie a priestory spoločne pripravili ergoterapeut, pani Margita Niková a inštruktor sociálnej rehabilitácie, pani Helena Urbanová. Oslávenkyni urobili želania priateľov veľkú radosť. Narodeninový deň jej bude pripomínať pamätná kniha a fotografie. Na oslave si pani Kozáková zaspomínala na predchádzajúci život a spoločne si so svojimi priateľmi veselo zaspievala.

 

 

Návšteva cukrárne

Dňa 22. 6. 2016 sme v dopoludňajších hodinách zorganizovali krátky výlet po sídlisku Podbreziny, súčasťou ktorého bola návšteva cukrárne. Klienti si s radosťou pochutili na koláčoch, káve, či zmrzline. V sprievode personálu sa prechádzky zúčastnilo 5 imobilných klientov na invalidnom vozíku a 5 mobilných klietov.

 

 

 

Biblioterapia

Vo štvrtok 16. 6. 2016 sa uskutočnila šiesta tohtoročná biblioterapia so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou. Stretnutia sa zúčastnilo 13 klietnov. Pani Ondrejková čitala úryvky z 2 kníh od spisovateľky Kay Allenbaugh: "Čokoláda pre ženské srdce" a "Čokoláda pre ženskú dušu". Ďalšou publikáciou bola kniha "Anjeli zleteli" od Anny Olšovskej. Kniha získala v súťaži o titul Kniha Liptova 2015 druhú priečku v kategórii beletrie.

 

 

"Senior, nehnevaj sa"

Dňa 9. 6. 2016 sa v priestoroch telocvične a futbalového areálu v obci Závažná Poruba uskutočnilo podujatie pod názvom "Senior, nehnevaj sa". V roku 2015 naše zariadenie zorganizovalo regionálne kolo súťaže, na ktorom súťažili klienti štyroch zariadení sociálnych služieb. Podujatie sa účastníkom veľmi páčilo, preto sme sa rozhodnli zorganizovať akciu v roku 2016 vo väčšom rozsahu. Súťaž bolo inšpirovaná spoločenskou hrou "Človeče, nehnevaj sa" a celkovo na nej súťažilo 65 klientov rôzneho veku a s rôznym zdravotným stavom z 24 zariadení sociálnych služieb pôsobiacich v rámci Žilinského samosprávneho kraja. Súčasťou akcie bol sprievodný program - ukážky práce rezbára, košikárky, plstenie, tanečné vystúpenie psíka Dobbyho, študenti Hotelovej akadémie z Liptovského Mikuláša predviedli ozdobné vyrezávanie z ovocia a zeleniny. O dobrú náladu sa postarali členovia spevokolu z Klubu seniorov Liptovský Mikuláš a tanečné vystúpenie senior country skupiny "Ruty šuty" zo Žiliny. V závere podujatia nechýbala tombola. Na prvom mieste skončili súťažiaci zo zariadenia LIKAVA - CSS, Ružomberok.

 

Canisterapia

Dňa 2. 6. 2016 sa uskutočnila júnová canisterapia. Pani Zuzana Čenková a jej psík Dobby navštívili deviatich klientov - v prítomnosti psíka sa klientom viditeľne zlepšila nálada a radi porozprávali spomienky na vlastných psíkov.

 

 

 

 

Pamäťová olympiáda

Dňa 25. 5. 2016 sa uskutočnilo milé podujatie "Pamäťová olympiáda", organizátorom ktorého bolo Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina. Olympiáda sa konala v spoločenskej sále v suteréne Farského kostola Žilina - Vlčince. Po slávnostnom otvorení nasledovali rôzne vedomostné a zábavné disciplíny, ktoré preverili schopnosti a vedomosti zúčastnených klientov. Na súťaži sa zúčastnilo 14 trojčlenných družstiev. Na záver stretnutia bolo pre klientov pripravené posedenie pri hudbe a tanci. Klientom nášho zariadenia sa podujatie veľmi páčilo, odchádzali domov spokojní, aj keď sa v súťaži neumiestnili na prvých troch priečkach. Účasť na olympiáde im bude pripomínať diplom a malá keramická sovička, ktoré sú vystavené vo vestibule zariadenia.

 

 

 

Deň matiek

Deň matiek sme si tohto roku pripomenuli vo štvrtok 12. 5. 2016. Klientom urobili radosť s pekným programom žiaci z Evanjelickej základnej školy v L. Mikuláši. Členovia divadelného krúžku "Piškótky" zahrali rozprávkovú scénku "O Janovi". Vo veselom príbehu sa traja bratia svojou múdrosťou a vtipom uchádzali o ruku princeznej. Po skončení predstavenia žiaci ponúkli prítomných klientov symbolicky piskótami. Program pokračoval vystúpením domáceho spevokolu "Lipka". Člen spevokolu p. Čík zarecitoval báseň. K spevu krásnych piesní venovaných mamám sa priadali aj ostatní klienti a spoločne s členmi spevokolu si zaspievali niekoľko pesničiek.

 

 

Stavanie mája

Tradičný májový zvyk sme si pripomenuli aj v tomto roku, za spevu slovenských piesní sme máj postavili v stredu 4. 5. 2016. Klientom urobili radosť milým programom deti z folklórneho súboru z obce Smrečany. Spevom ľudových piesní, tancom a hrou na flautu vyjadrili radosť z víťazstva jari nad zimou. Program ukončili členovia nášho domáceho spevokolu "Lipka". Pre účinkujúcich i klientov bolo pripravené malé pohostenie (ovocná bublanina a čaj). Podujatia sa zúčastnilo 52 klientov.

 

 

 

Ing. Stanislav Hudec - prednáška o lesoch a ochrane prírody

Mesiac apríl sa označuje ako mesiac lesov. Pri tejto príležitosti naše zariadenie vo štvrtok 21. 4. 2016 navštívil milý hosť - pán Ing. Stanislav Hudec, odborný lesný hospodár, milovník prírody a poľovník. V súčasnosti pracuje v pozemkovom spoločenstve Veterná Poruba, ale pracovné skúsenosti má aj z národných parkov v USA a na Aljaške. Pre klientov pripravil zaujímavú prednášku o lesoch a ochrane prírody. Klienti sa dozvedeli základné informácie o lesníctve na Slovensku (pôda, vodné zdroje, výrub stromov, druhy drevín, pestovanie sadeníc, škodcovia, ochrana lesov, ....). Pre spestrenie prednášky priniesol na ukážku rôzne predmety - sadenicu smrekovca, parohy jeleňa, vzorky dreva, vzorky lesných drevín z okolia Liptova (púčiky a semienka drevín). V rámci diskusie klienti aktívne kládli hosťovi rôzne otázky. Na záver stretnutia nám p. Ing. Hudec podaroval sadeničku smrekovca, ktorú si zasadíme v rámci areálu nášho zariadenia. Prednášky sa zúčastnilo 19 klientov. 

 

Canisterapia

Dňa 13. 4. 2016 sa uskutočnila aprílová canisterapia. Pani Zuzana Čenková a jej psík Dobby svojou prítomnosťou klientom opäť zlepšili náladu. Tentokrát potešili jedenástich klientov - niektorí Dobbyho len pohladkali, iní ho aj nakŕmili granulami a piškótami.

 

 

 

 

 

Biblioterapia

Aprílová biblioterapia sa uskutočnila dňa 12. 4. 2016 a zúčastnilo sa na nej 11 klientov. Pani Ondrejková klientom prečítala úryvky z diel spisovateľky Kristy Bendovej:

Osmijanko

Šťastný pes

Ako Jožko Pletko poplietol si všetko

O prváckom mačiatku

O tú pieseň

Pred zrkadlom (výber z tvorby pre deti i pre dospelých)

 

Veľká noc v zariadení sociálnych služieb

V rámci tvorivých dielní sa každý pracovný deň stretávajú klienti zariadenia a pod vedením zamestnancov vyrábajú rôzne dekoratívne predmety. V mesiaci február a marec zamerali svoje aktivity na blížiace sa veľkonočné sviatky. Niektoré z výrobkov boli prezentované na 8. ročníku výstavy "Veľká noc v zariadeniach sociálnych služieb" na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, iné skrášlili priestory nášho zariadenia.

 

 

 

Prednáška Mestskej polície

Dňa 15. 3. 2016 navštívili klientov nášho zariadenia pracovníci Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. Na stretnutí oboznámili zúčastnených klientov s možnosťami prevencie kriminality. Upozornili na najčastejšie sa vyskytujúce spôsoby krádeží a lúpežných prepadnutí, porozprávali o zaujímavých prípadoch zo svojej praxe, poradili klientom ako zvýšiť svoju bezpečnosť v domácom prostredí i na prechádzkach. Časť prednášky venovali aj rôznym predajným akciám. Na záver stretnutia im klienti aktívne kládli otázky. Na besede sa zúčastnilo 17 klientov. Ako darček dostali reflexný pásik na zvýšenie bezpečnosti chodca a cestnej premávke a informačné letáky.

 

Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien sme si v našom zariadení pripomenuli dvoma podujatiami.

V piatok 4. 3. 2016 členovia Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši zavítali medzi našich klientov so svojím estrádnym programom "Ženy svetom vládnu". Po úvodnom privítaní a príhovore pána riaditeľa zabavili našich klientov svojím skvele pripraveným programom. Striedali spev známych ľudových piesní s vtipnými divadelnými scénkami a recitáciou básní slovenských autorov. Klientom sa program veľmi páčil, spievali pesničky spolu so speváčkami a za vystúpenie sa všetkým odmenili potleskom.

V utorok 8. 3. 2016 pokračovali oslavy ďalším programom. Ako prví vystúpili so svojimi piesňami a básničkami členovia spevokolu z Klubu seniorov v Okoličnom. K spevu niektorých piesní sa pridali aj naši klienti. Pestrý program plný tanca, spevu a recitácií si pripravili žiaci zo Základnej školy na Podbrezinách. Záver patril tradične vystúpeniu domáceho spevokolu "Lipka".

 

Svet fantázie inými rukami

Dňa 3. 3. 2016 navštívilo 13 klientov v sprievode personálu V. ročník výstavy "Svet fantázie inými rukami". Organizátorom tejto putovnej výstavy je Centrum sociálnych služieb Fantázia z Kysuckého Nového Mesta. Cieľom je prezentácia šikovnosti klientov zariadení sociálnych služieb ŽSK ako i niekoľkých poľských zariadení. Vystavené výrobky putujú po viacerých regiónoch ŽSK a v Liptovskom Mikuláši si ich záujemcovia mohli pozrieť v budove Matice slovenskej. Súčasťou výstavy boli aj výrobky klientov nášho zariadenia. Klienti si so záujmom prezreli výrobky z iných zariadení a nabrali novú inšpiráciu do ďalšej práce. Výstava sa všetkým páčila a už teraz sa tešia na ďalší ročník.

 

WustenrotPoisťovňa Wustenrot

Dňa 26. 2. 2016 navštívili zariadenie pracovníci poisťovne Wustenrot - pani Jendrušová a pán Dráb. Na stretnutí prezentovali produkty poisťovne určené pre seniorov. Na záver rozdali účastníkom darčekové predmety. Prednášku si vypočulo 5 klietnov.

 

 

Biblioterapia

Biblioterapia

V stredu 17. 2. 2016 sa uskutočnila druhá tohtoročná biblioterapia so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou. Stretnutia sa zúčastnilo 13 klientov. Klienti si vypočuli úryvky z nasledujúcich literárnych diel - Janko Jesenský: Maškarný ples, Bulat Okudžava: Villon a pozornosť bola venovaná aj štúrovskej poézii. Na záver si zúčastnení spoločne zaspievali ľudovú pesničku "Kopala studienku". Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj počas roku 2016 budú stretnutia s pani Ondrejkovou prebiehať raz do mesiaca.

 

SMER-SDPredvolebná kampaň 2016

Politická strana SMER-SD pripravila v roku 2016 sériu stretnutí premiéra a predsedu strany Roberta Fica a jeho kolegov s ľuďmi po celom Slovensku. Klienti nášho zariadenia sa v sprievode personálu zúčastnili na jednom z nich v nedeľu 14. 2. 2016 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Program moderoval Martin Nikodým. Divákom sa prihovoril predseda vlády Robert Fico spolu s ďalšími členmi strany (Juraj Blanár, Robert Kaliňák, Miroslav Lajčák, Peter Pellegrini, Peter Kažimír). V kultúrnom programe vystúpili kapela DESMOD, Big band Jula Selčana, Zlaté husle a duo La femme. Spoločne predstavili 14 piesní Karola Duchoňa.

PellegriniPred samotným oficiálnym programom v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši navštívil naše zariadenie predseda NR SR Ing. Peter Pellegrini. Stretol sa s 34 klientmi zariadenia a poinformoval ich o aktuálnej spoločenskopolitickej situácii na Slovensku. V rámci diskusie mu klienti položili otázky z viacerých oblastí, ktoré ich zaujímajú. Pri príležitosti jeho návštevy bol obdarovaný pamätnou knihou a vlastnoručne vyrobenými darčekmi od klientov. Absolvoval aj krátke posedenie s vedením zariadenia.

 

 

Canisterapia

Canisterapia

Februárová canisterapia sa uskutočnila dňa 8. 2. 2016. Pani Zuzana Čenková a jej psík Dobby navštívili na bytových jednotkách trinástich klientov. Stretnutie so psíkom klientom opäť urobilo veľkú radosť.

 

 

Fašiangy

Fašiangy v CSS ANIMA

Tento rok sa fašiangová veselica uskutočnila vo štvrtok 4. 2. 2016 a zúčastnilo sa na nej 57 klientov. O dobrú zábavu sa pesničkami a hrou na harmoniku tradične postaral pán Jozef Frémal z hodobnej kapely BUK. Veselý program si pripravili aj členovia domáceho spevokolu Lipka pod vedením našej pracovníčky - pani Anny Háčikovej. Všetci členovia spevokolu boli zamaskovaní do karnevalových kostýmov a ostatní klienti hádali, akú postavu reprezentujú a ktorý klient sa pod maskou skrýva. Zaspievali niekoľko veselých piesní a nechýbalo ani pochovávanie basy. Nálada bola výborná, viacerí klienti si zaspievali a zatancovali. Dvaja klienti prišli na podujatie v maskách a klobúkoch, ktoré si vytvorili v rámci tvorivých dielní. Pripravené bolo pohostenie - šišky a ovocný čaj.

Návšteva z klubu seniorov

muzikoterapia

V roku 2015 v mesiaci október a november navštívili naše zariadenie niekoľkí členovia Klubu seniorov 2 mesta Liptovský Mikuláš. Ich vystúpenie urobilo našim klientom veľkú radosť, preto sme sa s nimi dohodli na ďalších stretnutiach.

So speváckou skupinou seniorov z klubu dôchodcov sa klienti nášho zariadenia opäť stretli dňa 21. 1. 2016 na novoročnom posedení v rámci muzikoterapie. Pri speve s doprovodom akordeónu si zaspievali a zatancovali aj naši klienti. Spev a tanec oslobodil myseľ klientov od všedných starostí. Vzájomná spolupráca bude pokračovať aj v tomto kalendárnom roku.

 

Canisterapia

Canisterapia

Prvýkrát v kalendárnom roku 2016 sme privítali v našom zariadení pani Zuzanu Čenkovú a jej psíka Dobbyho dňa 8. 1. 2016. Dobby navštívil na bytových jednotkách deviatich klientov, všetkým stretnutie s ním navodilo radosť a dobrú náladu. Niektorí z klientov sa s ním stretli po prvýkrát, iní ho už dobre poznali z predchádzajúcich stretnutí.

 

Výstava ŽSK"Vianoce našimi rukami"

V období od 3. decembra 2015 do 7. januára 2016 prebiehal IX. ročník výstavy výrobkov a prác s vianočnou tématikou klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Výstava pod názvom "Vianoce našimi rukami" sa nachádzala v priestoroch foyera Úradu ŽSK v Žiline a zúčastnilo sa na nej aj naše zariadenie. Vystavené predmety vyrobili klienti nášho zariadenia pod vedením zamestnancov (p. Heleny Urbanovej a p. Mgr. Petra Hamráčka) v rámci pracovnej terapie a záujmovej činnosti.

Vianočné posedeniePosedenie pri vianočnom stromčeku

Posledné tohtoročné kultúrne podujatie v našom zariadení sa uskutočnilo dňa 16. 12. 2015. Na posedení pri vianočnom stromčeku sa zúčastnilo 32 klietnov. Po príhovore pána riaditeľa nasledovalo spoločné spievanie vianočných kolied. Po piatykrát navštívili klientov členovia folklórneho súboru "Vŕbové prútie", ktorí navodili svojím vystúpením plným spevu, kolied a vinšov výbornú sviatočnú náladu.

 

 

 

Tvorivá dielňaVianočné posedenia tvorivej dielne

Pri príležitosti blížiaceho sa konca roka pripravila pracovníčka pani Gitka Niková vianočné posedenia pre klientov, ktorí sa pravidelne zúčastňovali v rámci tvorivej dielne či už pracovných alebo iných terapií. Na stretnutí dňa 11. 12. 2015 si spoločne uvarili vianočný punč a spojili to s muzikoterapiou. Pani Niková klientom poďakovala za ich celoročnú aktivitu a odovzdali im sponzorské balíčky od jej dcér - Lenky a Zuzky Nikovej. Na posedení sa zúčastnilo 20 klientov.

 

variácie"Remeselnícke variácie Vianoc"

Dňa 8. 12. 2015 sa šiesti klienti nášho zariadenia zúčastnili v sprievode personálu podujatia "Remeselnícke variácie Vianoc - Advent 2015". Podujatie každý rok organizuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a naši klienti ho veľmi radi navštevujú. V priestoroch múzea si pozreli ukážky ročného zdobenia vianočných gúľ, šúpoliarske, drotárske, háčkované a pernikárske výrobky. Nechýbalo ani pečenie domácich točených oblátok a trubičiek. Tento rok ich čakalo aj prekvapenie v podobe Mikuláša, čerta a anjela.

Cestou naspäť do zariadenia sa zastavili vo vianočne vyzdobenom obchodnom centre StopShop, kde si spoločne posedeli pri čaji.

 

MikulášMikuláš

V pondelok 7. 12. 2015 našich klientov v rámci mikulášskeho posedenia navštívili Mikuláš, anjel a čert. Ako každý rok, aj tentokrát pripravili pre klientov rôzne úlohy (hádanky, vytváranie protikladov, dopĺňanie prísloví, porekadiel a textov ľudových piesní), po splnení ktorých boli klienti ocenení sladkou odmenou v podobe cukríka. Spoločne si zaspievali niekoľko ľudových pesničiek. Pekný kultúrny program klientom pripravili detičky z Materskej školy na Podbrezinách - pesničky, básničky a divadelnú scénku na tému rozprávky "O perníkovej chalúpke". Na záver odovzdali zúčastneným klientom malý, vlastnoručne vyrobený papierový vianočný stromček. Pre všetkých klientov boli pripravené balíčky s doboškami, cukríkmi, džúsom a mandarínkou. Klientov, ktorí sa z rôznych dôvodov nezúčastnili podujatia v priestoroch jedálne, navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi priamo na bytovej jednotke.

 

 

CanisterapiaCanisterapia

Poslednýkrát v tomto kalendárnom roku navštívil psík Dobby našich klientov dňa 4. 12. 2015. Klientom stretnutie s ním opäť prinieslo radosť a zlepšilo náladu. Dobby navštívil na bytových jednotkách siedmych klientov. Canisterapia bude pre veľký záujem prebiehať aj v roku 2016.

 

 

 

 

Výstava zimná záhradaVýstava výrobkov klientov zariadenia

V priestoroch zimnej záhrady nášho zariadenia sa v dňoch 3. a 4. 12. 2015 uskutočnila výstava výrobkov, ktoré vytvorili klienti zariadenia v rámci pracovnej terapie. Pod vedením zamestnancov (Heleny Urbanovej, Mgr. Petra Hamráčka) klienti počas celého roku v rámci tvorivých dielní rozvíjajú svoje zručnosti, fantáziu a tvorivosť a vyrábajú rôzne dekoratívne predmety. Niektoré z nich boli prezentované na výstave a záujemcovia si ich mohli za symbolickú cenu zakúpiť a tým podporiť ich ďalšiu činnosť.

 

Klub seniorovNávšteva z klubu seniorov

V mesiaci október navštívili naše zariadenie niekoľkí členovia Klubu seniorov 2 mesta Liptovský Mikuláš. Ich vystúpenie (spev a hra na harmonike) urobilo našim klientom veľkú radosť, preto sme sa s nimi dohodli na ďalšom stretnutí v novembri.

Na stretnutie s nimi prichystali naše klientky prekvapenie v podobe koláča. Vo štvrtok 12. novembra pod vedením inštruktora sociálnej rehabilitácie pani Heleny Urbanovej, sa s chuťou pustili do práce. Pre bezpečnosť sa dohodli, že radšej urobia nepečený koláč (tiramisu). Jedna klientka s pomocou mixéra pripravila plnku, ďalšie klientky ukladali na pekáč piškóty a k tomu všetkému robila doprovod muzika na ľudovú nôtu. Pri spoločnej práci zažili aspoň štipku rodinnej atmosféry a boli spokojné, že vytvorili niečo, čo bude nielen pastvou pre oči, ale aj pre maškrtné jazýčky.

PrednáškaBeseda s vojnovým veteránom

Dňa 18. 11. 2015 navštívil klientov nášho zariadenia vzácny hosť, vojnový veterán, brigádny generál pán Ján Iľanovský. Tento účastník národného boja za oslobodenie sa narodil 21. apríla 1922 v Závažnej Porube (obec v okrese Liptovský Mikuláš). Na besede porozprával zaujímavé informácie o svojom živote a o tom, ako sa bojovalo počas druhej svetovej vojny až do oslobodenia našej vlasti. Príbehy stoviek bojovníkov legendárneho 1. Československého armádneho zboru generála Ludvíka Svobodu mali spoločný osud. Odvelenie zo Slovenska k rýchlej divízii na Kaukaz, prechod k Červenej armáde, vstup do Československej jednotky, boje na Dukle a oslobodzovanie Slovenska. Takto sa odvíjala aj bojová päť brigádneho generála Jána Iľanovského. Na stretnutí sa zúčastnilo 20 klientov, jednou z nich bola aj pani Elena Kozáková, ktorá bola priamou účastníčkou II. svetovej vojny.

 

Katarínska zábavaKatarínska zábava

Dňa 25. 11. 2015 sa v našom zariadení uskutočnila Katarínska zábava. Program začal divadelnou scénkou "Herecký konkurz", ktorú si pripravili 4 klienti zariadenia pod vedením pracovníčky pani Anny Háčikovej. Bolo to ich tretie vystúpenie pred publikom. So scénkou sa prvýkrát prezentovali na tohtoročnom podujatí "Domov domovu" a druhýkrát v Klube seniorov Okoličné. Dobrú náladu tradične zabezpečil hudobník pán Jozef Frémal z kapely BUK. K spevu niektorých piesní sa k nemu pridali aj klienti. Iní klienti si s pomocou personálu zatancovali. Ako pohostenie sa podávala ovocná bublanina a čaj. Na podujatí sa zúčastnilo 38 klietnov.


Kollárovci

Koncert kapely Kollárovci

Dňa 6. 11. 2015 sa 14 klienti nášho zariadenia v sprievode personálu zúčastnili koncertu bratov Kollárovcov. Vystúpenie usporiadalo mesto Liptovský Mikuláš v rámci mesiaca úcty k starším. Vo veselej atmosfére plnej nadšenia sa klienti zapájali k spevu jednotlivých piesní a k tlieskaniu do rytmu melódie. Klienti poznajú bratov Kollárovcov z televízie, o to väčšie nadšenie bolo, keď sa mohli aspoň s jedným z nich odfotiť. Domov sa vracali plní dojmov a s krásnou spomienkou na toto vystúpenie.


 

CanisterapiaCanisterapia

Dňa 6. 11. 2015 opäť navštívila naše zariadenie pani Zuzana Čenková so svojím pískom Dobbym. Stretnutie prebiehalo priamo na bytových jednotkách a potešilo všetkých navštívených klientov. Klienti na Dobbyho reagovali veľmi pozitívne, všetci ho s radosťou vyhladkali a od viacerých dostal maškrtu v podobe granúl alebo piškót. Po prvýkrát sme s Dobbym navštívili aj imobilnú pani s onkologickým ochorením, ktorá bola v poslednom období uzavretá, verbálne komunikovala len minimálne. V prítomnosti psíka sa uvoľnila, slovne dala najavo radosť z jeho blízkosti a spomenula si aj na dvoch psíkov, ktorých v minulosti chovali spolu s manželom.

 

Seniori Okoličné

Divadelná scénka "Herecký konkurz" v Klube seniorov Okoličné

V pondelok 26. 10. 2015 štyria klienti nášho zariadenia navštívili členov Klubu seniorov mestskej časti Okoličné. Pri príležitosti mesiaca október - mesiaca úcty k starším sa v priestoroch klubu uskutočnilo milé stretnutie. Po privítaní naši klienti vystúpili s divadelnou scénkou "Herecký konkurz", ktorú si nacvičili pod vedením opatrovateľky nášho zariadenia, pani Anny Háčikovej.

Po ich vystúpení program pokračoval divadelnou scénkou pod názvom "Dobré susedské vzťahy", ktorú si zase pripravili členovia klubu. Nasledoval prednes niekoľkých básní. Na záver si všetci zúčastnení spoločne zaspievali obľúbené ľudové piesne. Členovia klubu pripravili pre našich klientov malú pozornosť - pohostenie (koláč, kávu, čaj) a ako poďakovanie im odovzdali kvietok.

 

Domov domovuVII. ročník kultúrneho podujatia "Domov domovu"

Dňa 22. 10. 2015 sa uskutočnil VII. ročník kultúrneho podujatia "Domov domovu", organizátorom ktorého bolo Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Domu kultúry v Dolnom Kubíne. Po slávnostnom otvorení nasledovali spoločensko-zábavné vystúpenia klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja - celkovo sa predstavilo 14 zariadení. Program bol pestrý - nechýbal spev, prednes básní, vtipy, hra na hudobné nástroje, divadelné scénky ani tanec. Klienti nášho zariadenia vystúpili po obedňajšej prestávke s divadelnou scénkou "Herecký konkurz", ktorú si nacvičili pod vedením opatrovateľku nášho zariadenia, pani Anny Háčikovej.

 

Sami sebe

VII. ročník podujatia "Sami sebe"

dňa 20. 10. 2015 sa v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši uskutočnil VII. ročník kultúrneho podujatia "Sami sebe", na ktorom sa ako diváci radi zúčastňujú aj klienti nášho zariadenia. Členovia jednotlivých klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš opäť pripravili bohatý kultúrny program, ktorý trval 2 a pol hodiny. O dobrú náladu a nezabudnuteľný umelecký zážitok sa postarali humorné divadelné scénky, spev ľudových i "repeťáckych" piesní, cvičenie zumby či tanec. Po skončení programu boli účinkujúci ocenení dlhotrvajúcim potreskom. Na podujatí sa zúčastnilo 13 klientov v doprovode personálu.

 

Úcta k staršímMesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším sme si v zariadení pripomenuli dňa 15. 10. 2015. Pri tejto príležitosti navštívili našich klientov členovia Klubu seniorov 2 mesta Liptovský Mikuláš. Hovorené slovo bolo kombinované so spevom ľudových piesní. Spevom a hrou na harmonike vyčarovali u klientov dobrú náladu, k spevu sa k nim dokonca pridali a spoločne si zaspievali niekoľko veselých pesničiek. Podujatie pokračovalo vystúpením detičiek z Materskej školy na Podbrezinách. Svojím programom plným pesničiek, básničiek a tanca urobili klientom veľkú radosť. Nechýbala ani divadelná scénka na motívy rozprávky "Ťahal dedko repku". V závere obdarovali deti klientov vlastnoručne vyrobenými papierovými košíčkami. Akcie sa zúčastnilo 32 klientov.

 

Oslava85. narodeniny pani Violy Švaňovej

Dňa 23. 9. 2015 oslávila klientka nášho zariadenia, pani Viola Švaňová, 85. narodeniny. Pri príležitosti jubilea pre ňu dcéra v mesiaci október pripravila v spolupráci s inštruktorom sociálnej rehabilitácie, pani Helenou Urbanovou prekvapenie v podobe 2 osláv. Prvé posedenie bolo pripravené pre klientov zariadenia, ktorí sa spolu s ňou zúčastňujú aktivít v rámci tvorivých dielní. Na druhom sa zúčastnili zamestnanci zariadenia.

Oslávenkyni sme zaželali do ďalších rokov pevné zdravie, veľa lásky, elánu, radosti a spokojnosti. Radosť jej urobila kytica kvetov i pamätná kniha, ktorá jej bude tento deň pripomínať. krásnou spomienkou budú pre ňu aj fotografie. Na oslave si pani Švaňová zaspomínala na svoj predchádzajúci život (pochádza z okresu Nové Zámky, väčšinu života prežila na južnom Slovensku).

 

Výstava OndrašováVýstava ovocia a zeleniny v L. Ondrašovej

Dňa 25. 9. 2015 navštívilo 6 klientov nášho zariadenia v sprievode personálu výstavu ovocia a zeleniny v kultúrnom dome v Liptovskej Ondrašovej, ktorú organizoval Klub seniorov Ondrašová. Okrem ovocia a zeleniny si klienti mohli na výstave pozrieť rôzne ikebany a ručné práce (výšivky, paličkovanie, maľby). Cestou naspäť do zariadenia si urobili zastávku v modernom nákupnom centre Stopshop v Liptovskom Mikuláši, v ktorom boli klienti po prvýkrát. So záujmom si prezreli jednotlivé obchodné prevádzky a na záver si posedeli v cukrárni pri koláčiku a káve.

 

 

Športové hry5. ročník športových hier

Dňa 18. 9. 2015 sa štvorčlenné družstvo seniorov nášho zariadenia zúčastnilo 5. ročníka športových hier v obci Lisková. Podujatie usporiadalo zariadenie LIKAVA - centrum sociálnych služieb z Likavky. Naši klienti v jednotlivých disciplínach získali 5 medailí a ako skupina sme obsadili prvé miesto. Unavení, ale s veľkou radosťou sme pohár priniesli do nášho zariadenia. Počas podujatia sme mali bohatý kultúrny program. Skonštatovali sme, že naši susedia z Likavky nás opäť nesklamali a bolo o nás veľmi dobre postarané.

 

BiblioterapiaBiblioterapia

Septembrová biblioterapia so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou sa uskutočnila 16. 9. 2015. Úryvky z publikácie "Kniha slovenského humoru" (Tranoscius 1948) si vypočulo 17 klientov.

 

 

Výstava ŽSKZa oknami našich zariadení

V období od 11. do 29. septembra 2015 sa v priestoroch foyera Úradu ŽSK v Žiline nachádzala zaujímavá výstava pod názvom "Za oknami našich zariadení", na ktorej sme sa zúčastnili aj my. V tomto roku to bol už V. ročník výstavy výrobkov a prác s jesennou tématikou klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Vystavené predmety vyrábajú klienti nášho zariadenia pod vedením zamestnancov (p. Heleny Urbanovej a p. Mgr. Petra Hamráčka) v rámci pracovnej terapie a záujmovej činnosti.

 

 

Výstava P. PuchýVýstava "Žiak a učiteľ"

Dňa 28. 8. 2015 sa v priestoroch jedálne nášho zariadenia uskutočnila jednodňová výstava malieb nášho klienta Petra Puchého pod názvom "Žiak a učiteľ". Tento klient je mentálne postihnutý a pre mnohých našich klientov je už od nepamäti členom pomyselnej rodiny a zároveň aj miláčikom. Peter Puchý začal maľovať až počas arteterapie, ktorú sme v našom zariadení zaviedli v minulom roku. Maľuje intuitívne, intuitívne si vyberá farby a pridáva ich na plátno. Jeho maľovanie núti človeka zastaviť sa pred obrazom a hľadať v ňom ukryté tajomstvo. Týmto smerom sme sa uberali aj my, čo sme boli účastníkmi tejto výstavy. Návštevníkom výstavy tvorbu Petra Puchého bližšie prezentoval asistent sociálneho pracovníka, Mgr. Hamráček, pod vedením ktorého Peter uskutočňuje terapiu.

 

 

Hipoterapia

Hipoterapia

Dňa 26. 8. 2015 sa uskutočnila za budovou zariadenia hipoterapia. Možnosť zúčastniť sa na nej okrem klientov ZpS, DSS a ŠZ využili aj klientky z Krízového strediska "Pálkovo centrum". Klientom stretnutie s pani Jančuškovou, majiteľkou firmy "Gazdáčik", a jej troma koníkmi opäť urobilo veľkú radosť. Pán Majerčík vyčesal koníky kefou. Viacerí klienti nabrali odvahu a na koníkoch sa previezli. Prítomnosť koníkov pri našom zariadení zaujala aj okoloidúcich ľudí na prechádzke, viacerí z nich sa pri nich tiež zastavili, malé dievčatko sa na najmenšom koníkovi aj povozilo. Pre koníky sme opäť pripravili odmenu v podobe sušených krajcov chleba a nakrájaných jabĺčok.

 

Canisterapia

Canisterapia so psísom Dobbym

Augustová canisterapia sa uskutočnila dňa 4. 8. 2015. Klienti zariadenia, ktorí majú radi zvieratká, sa stretnutiu so psíkom Dobbym veľmi potešili. Svojou prítomnosťou im opäť zlepšil náladu. Okrem návštev na bytových jednotkách strávil Dobby chvíľu aj pri klientoch v tvorivých dielňach, kde im spríjemnil prácu na dekoratívnych výrobkoch.

 

 

Biblioterapia

Na biblioterapii sa zúčastnilo 17 klientov. Pani spisovateľka Anna Ondrejková im čítala úryvky z nasledujúcich diel:

S. H. Vajanský - Požiar z lásky

Dúbravová - Dobre je znať mluvnicu

S. Cambel - Danielovič - Moje otcovstvo

Kniha slovenského humoru

 

Psík Doby

Canisterapia

Dňa 24. 7. 2015 navštívila zariadenie Zuzka Čenková so svojim psíkom Dobym. Spoločne sa vybrali potešiť klientov zariadenia, ktorí majú radi zvieratká. Pre seniorov bolo stretnutie so psíkom príjemným rozptýlením a spestrením dňa. Prítomnosť psíka u nich spôsobila radosť a vyvolala úsmev na tvári. Poniektorí si spomenuli na svojich psíkov, ktorých mali kedysi v domácom prostredí, rozpamätali sa na ich mená, prípadne zážitky s nimi. Dobyho mohli pohladkať, pomaznať sa s ním, ponúkli mu granule, či piškóty. U ležiacich klientov si psík ľahol pozdĺž nich na posteľ a oni zrýchleným dychom, zvukmi alebo jemným pohybom kladne reagovali na jeho prítomnosť. Túto vydarenú akciu radi v budúcnosti zopakujeme.

 

Háj NicovôHáj Nicovô

Dňa 23. 7. 2015 spevokol "Lipka" uskutočnil výlen na kopec Háj Nicovô. Z vrcholu kopca sa ponúka veľkolepý výhľad na mesto Liptovský Mikuláš, Liptovský Maru, okolité dediny, Chočské vrchy, Nízke, Západné i Vysoké Tatry, Choč, Kriváň ... 

Háj Nicovô je aj súčasťou menej radostnej histórie. Práve tu sa koncom II. svetovej vojny odohrávali jedny z najdlhších a najťažších bojov na území Československa. Dnes toto obdobie pripomína pamätník padlým a vojenský cintorín. Je miestom posledného odpočinku 1386 vojakov- príslušníkov 1. československého armádneho zboru, ktorí padli v bojoch o Liptovský Mikuláš v r. 1945. Vojenský cintorín bol vybudovaný v r. 1950 a je najväčším na území bývalého Československa. Členky spevokolu si zaspomínali na časy 2. svetovej vojny. Krásne počasie a úžasný výhľad na hory bol pre ne zážitok, ktorý ostane v ich srdciach.

 

HipoterapiaHipoterapia

Dňa 15. 7. 2015 sa 25 klientov zúčastnilo stretnutia s pani Jančuškovou, majiteľkou firmy "Gazdáčik" vo Vitálišovciach, ktorá navštívila naše zariadenie spolu so svojimi troma koníkmi. Podujatie sa uskutočnilo za budovou zariadenia a okrem klientov ZpS, DSS a ŠZ sa ho zúčastnili aj klientky z Krízového strediska "Pálkovo centrum". Koníky (Leonka, Penika a Fifo) svojou prítomnosťou klientom zlepšili náladu a navodili pocit pohody. Niektorí klienti koníky hladkali, iní ich česali kefou a tí najodvážnejší sa na nich aj previezli (takmer 89-ročná pani Grešová a 80-ročný pán Janči). Pán Majerčík vyčistil Fifovi kopýtko od trávy a kamienkov. Pani Jančušková aj dievčatá, ktoré jej so starostlivosťou o koníky pomáhajú, trpezlivo odpovedali na všetky otázky týkajúce sa koníkov. Ako malé poďakovanie sme pre koníkov pripravili vysušené krajce chleba a nakrájané jabĺčka.

 

Oslava

Oslava pani Marty Kováčovej - 103 rokov

Krásny vek, 103 rokov, oslávila dňa 13. 7. 2015 klientka nášho zariadenia, pani Marta Kováčová. Pri tejto milej príležitosti jej zamestnanci zariadenia pripravili posedenie v relaxačnej miestnosti. Po blahoželaní pána riaditeľa Ing. Petra Huťana, vedúca spevokolu Lipka, pani Háčiková, spolu s ďalšou členkou spevokolu p. Soukupovou, zaspievali oslávenkyni krásnu pieseň. K spevu sa pridala aj pani Kováčová. Po piesni nasledoval prednes básne. Pani Kováčová si pochutila na výbornej orieškovo-ovocnej torte a obložených chlebíkoch. V priebehu oslavy si spoločne so zamestnancami zaspievala viaceré ľudové pesničky. Bola vďačná všetkým, ktorí prišli a oslávili s ňou jej výnimočné narodeniny.

 

 

 

 

Opekačka

Opekačka

Dňa 10. 7. 2015 sme pre klientov zorganizovali za budovou zariadenia opekačku. Podujatia sa zúčastnilo 36 klientov, ktorí si pochutili na špekačkách a ovocnom čaji. Počas akcie vládla veselá nálada, klienti i personál si spoločne zaspievali obľúbené ľudové piesne.

 

 

hra

Senior, nehnevaj sa

Senior, nehvevaj sa

Dňa 30. 6. 2015 sa v areáli nášho zariadenia uskutočnilo regionálne kolo súťaže pod názvom "Senior, nehnevaj sa". Súťaž bola inšpirovaná spoločenskou hrou "Človeče, nehnevaj sa". Po úvodnom príhovore pána riaditeľa, Ing. Petra Huťana, nasledoval prednes básne vytvorenej k tejto príležitosti. Okrem domáceho družstva si svoju šikovnosť v súťaži vyskúšali klienti z 3 pozvaných zariadení sociálnych služieb - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Závažná Poruba, Likava - centrum sociálnych služieb, Likavka a TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Ružomberok. Súťaž prebiehala v 4 súťažných kolách. K dobrej nálade prispeli spevom ľudových piesní členovia domáceho spevokolu "Lipka". Napriek podpore ostatných klientov nášho zariadenia, domáce družstvo obsadilo posledné, štvrté miesto. Víťazom sa stali súťažiaci zo zariadenia TROJLÍSTOK. Účastníkom sa podujatie páčilo, pri súťažení sa dobre zabavili.

 

CukráreňVýlet do cukrárne

Príjemné júnové popoludnie dňa 24. 6. 2015 sme využili na krátky výlet po sídlisku Podbreziny. V doprovode personálu sa ho zúčastnilo 7 imobilných klientov na invalidnom vozíku a 6 mobilných klientov. Súčasťou prechádzky bola návšteva cukrárne, v ktorej si klienti pochutili na koláčoch a zmrzline.

 

 

CanisterapiaCanisterapia

Dňa 17. 6. 2015 navštívila naše zariadenie pani Zuzana Čenková so svojím psíkom Dobbym. Jeho prítomnosť potešila klientov, ktorí majú radi zvieratká. Niektorých klientov sme navštívili priamo na bytovej jednotke, iných vonku na lavičkách pri budove zariadenia. Klienti Dobbyho s radosťou vyhladkali a keď im splnil povely (sadni, ľahni, daj labku), za odmenu od nich dostal piškóty.

 

 

Spevokol

Oslava v spevokole "Lipka"

Dňa 15. 6. 2015 sa konalo v spoločenskej miestnosti stretnutie členov spevokolu "Lipka", ktorý funguje v našom zariadení od roku 2000. Milé posedenie zorganizovala pani Anna Háčiková, pod vedením ktorej pôsobí spevokol od roku 2009. Dôvodom oslavy boli okrúhle 50. narodeniny pani Háčikovej, ktoré oslávila 13. júna. Členovia spevokolu jej zablahoželali a zaspievali pieseň "Čože je to päťdesiatka?".

 

Biblioterapia

Júnová biblioterapia s pani spisovateľkou Annou Ondrejkovou sa uskutočnila 10. 6. 2015. Úryvky z diela W. Shakespeara "Skrotenie zlej ženy" si vypočulo 10 klientov.

 

BrigádaBrigáda

Dňa 5. 6. 2015 sme sa rozhodli, že si okolie zariadenia okrášlime. Pustili sme sa s vervou do okopávania záhonu, vysádzania nových kvetov a zametania chodníka. Je síce pravdou, že viac bolo klientov, ktorí boli radšej ochotní riadiť, ako pridať ruku k dielu, ale svoj účel táto brigáda splnila. Ako odmena pre tých, čo priložili ruku k dielu, je čisté a kvitnúce prostredie odpočinku v lúčoch slnka.

 

 

Nehnevaj saSenior,nehnevaj sa

Dňa 25. mája 2015 sa 6 klienti zúčastnili miestnej súťaže "Senior, nehnevaj sa". Traja z nich postúpili na regionálnu súťaž, ktorá sa uskutoční v priestoroch nášho zariadenia 30. júna 2015. Klienti dychtiví po víťazstve súťaž prijali veľmi pozitívne. Na konci súťaže po vyhodnotení si v družnom rozhovore posedeli pri bábovke a čaji. Touto súťažou sme chceli motivovať a aktivizovať aj takých klientov, ktorí sa nezúčastňujú pracovných terapií. Viac foto...

 

Biblioterapia s Annou Ondrejkovou

Dňa 21. 5. 2015 sa uskutočnila biblioterapia s pani spisovateľkou Annou Ondrejkovou. Klientom prečítala úryvky z nasledujúcich diel:

Terézia Vansová - Johankin zajac

Júlia Kurillová - Penzión

V. Šikulová - Medzerový plod.

Biblioterapie sa zúčastnilo 11 klientov.

 

Matica slovenskáDeň matiek

Deň matiek sa tradične spája s druhou májovou nedeľou. V našom zariadení sme si tento deň pripomenuli dvoma podujatiami. V pondelok 11. 5. 2015 v dopoludňajších hodinách medzi nás zavítali s pekným programom členovia Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Okrem krásnych básní a piesní pripravili malé prekvapenie - súčasťou ich programu bolo aj vystúpenie žiačok zo Základnej školy Aurela Stodolu v L. Mikuláši. Žiačky si pripravili pod vedením pani učiteľky prednes básní a tanec.

Žiaci zo ZŠ

Oslavy pokračovali v utorok 12. 5. 2015. Klientom urobili radosť s pekným programom žiaci z Evanjelickej školy v L. Mikuláši. Členovia divadelného krúžku "Piškótky" zahrali scénku na motívy rozprávky "Soľ nad zlato". So zbierkou krásnych piesní venovaných mamám vystúpili členovia domáceho spevokolu "Lipka". Na záver si klienti spoločne zaspievali obľúbené pesničky.

 

 

Stavanie mája

Stavanie mája

Medzi tradičné zvyky na Slovensku, ktoré sa viažu s mesiacom máj, patrí stavanie májov. Bolo známe dokonca už v antike. Kedysi sa stavali máje v noci, ticho a tajne, neskôr hlučne s veselou muzikou. Dnes sa sadí tento symbol života v obciach symbolicky uprostred námestia, aby nám pripomenul dávne tradície predkov.

Tento pekný zvyk sme si pripomenuli aj v našom zariadení. Vo štvrtok 7. 5. 2015 sme za spevu slovenských piesní postavili máj a spevom oslávili silu prírody a vyjadrili radosť z víťazstva jari nad zimou. V programe vystúpili členovia spevokolu "Brezinka", ktorý funguje v rámci Klubu seniorov v Okoličnom a členovia nášho domáceho spevokolu "Lipka". Pre účinkujúcich i klientov bolo pripravené malé pohostenie (ovocná bublanina a čaj).

 

"Kniha Liptova 2014"

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši vyhlásila v januári tohto roka už po ôsmy raz súťaž o najkrajšiu a najzaujímavejšiu knihu regiónu Liptov s názvom "Kniha Liptova 2014". O titul sa uchádzalo 24 kníh v kategórii beletria pre dospelých a pre deti a 23 kníh v kategórii odborná literatúra pre dospelých a pre deti. Nominované mohli byť knihy vydané v roku 2014, tematicky alebo autorsky späté s regiónom a knihársky spracované do formy viazanej alebo brožovanej publikácie. O výsledkoch rozhodlo 1454 hlasujúcich. Celkovým víťazom sa stal klient nášho zariadenia, pán Jaroslav Šoučík. Jeho kniha "Liptovský Mikuláš - čriepky a príbehy života" si v kategórii beletria odniesla prvenstvo. Súčasne s najvyšším počtom hlasov sa stala aj celkovou víťaznou knihou.

Pán Šoučík vo svojej knihe zvečnil spomienky povojnovej generácie na detstvo a mladosť v Liptovskom Mikuláši. Príbehmi do knihy prispeli aj jeho priatelia a spolu poskladali obraz starého Mikuláša. Charakter publikácii dodávajú mnohé súčasné i dobové fotografie mesta.

S autormi víťazných kníh chystá Liptovská knižnica v najbližších dňoch besedu. V novembri budú mať možnosť prezentovať sa aj na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2015 v Bratislave. Pánovi Šoučíkovi ku výhre gratulujeme a tešíme sa spolu s ním!

Získané diplomy k nahliadnutiu: diplom 1 , diplom 2

 

DivadloDivadelný súbor AHOJ z Dovalova

V utorok 28. 4. 2015 navštívili naše zariadenie vzácni hosti z Dovalova, členovia divadelného súboru AHOJ. Súbor pôsobí pod vedením pani Jakubcovej štyri roky. Klientom sa predstavili v dvoch predstaveniach. Prvá divadelná scénka mala názov "Susedia" a druhá "Vo vlaku". Obe boli veľmi humorné a klientov rozveselili. Vystúpenie bolo doplnené prednesom básní.

 

 

CanisterapiaCanisterapia  Zuzany Čenkovej so psíkmi Dobym a Plutom

Dňa 24. 4. 2015 sa 45 klientov zúčastnilo stretnutia s pani Zuzanou Čenkovou, ktorá navštívila naše zariadenie spolu so svojimi dvoma psíkmi Dobym a Plutom. Podujatie sa uskutočnilo vonku pri budove zariadenia. Pani Čenková porozprávala klientom zaujímavé informácie o psíkoch a o tom, akým spôsobom ich cvičí. S obidvoma predviedla ukážky prvkov tanca. Klienti boli nadšení šikovnosťou psíkov, za odmenu ich všetci vyhladkali a odmenili malými maškrtami (piškótami a psími párkami). Terapia im zlepšila psychický stav a navodila pocit radosti.

Pani Čenková v mesiaci apríl opakovane navštívila s Dobym aj úplne imobilných a prevažne imobilných klientov na bytových jednotkách. Klienti na psíka reagovali veľmi pozitívne, jeho prítomnosť im zlepšila náladu. Mnohí z nich si spomenuli na svojho psíka, ktorého kedysi chovali.

 

Belopotockého MikulášPodujatie "Belopotockého Mikuláš"

V mesiaci apríl sa v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 41. ročník podujatia "Belopotockého Mikuláš". Na krajskej súťaži a prehliadke amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých sa prezentovalo 11 amatérskych divadelných súborov. Súbory postúpili z regionálnych súťaží - z regiónov Turiec, Orava, Kysuce, Horné Považie a z Liptova.

Každý rok sa na tomto podujatí zúčastňujú ako diváci aj naši klienti. Tentokrát si pozreli predstavenie ochotníckeho divadla DRIAK zo Zborova nad Bystricou, členovia ktorého si nacvičili hru od Ľubomíra Feldeka "Jánošík podľa Vivaldiho".

 

 

VýstavaVýstavy v NKP Čierny Orol

Dňa 17. 4. 2015 sa 6 klientov nášho zariadenia zúčastnilo na dovhc výstavách organizovaných v Liptovskom múzeu v NKP Čierny Orol. Prvou výstavou bola výstava amatérskych výtvarníkov z okresu Liptovský Mikuláš pod názvom "Jarný salón". Klienti obdivovali krásu diel maľby ako aj plastiky z dreva či papiera. V niektorých dielach dokonca spozorovali aj techniky, ktoré sami používajú pri arteterapii v rámci tvorivých dielní. Výstava priniesla nielen estetické cítenie, ale aj inšpiráciu pracovať na vlastných dielach. Na druhej výstave si klienti prezreli modely historických lietadiel a tankov.

 

Veľká noc

Výstava ŽSKVeľká noc

od polovice februára a celý mesiac marec sa v rámci tvorivých dielní klienti zamerali na prípravu veľkonočných výrobkov. Pri ozdobovaní kraslíc si vyskúšali rôzne techniky, napr. oblepovanie papierom, vlnou, zdobenie voskovou technikou, obháčkovanie a podobne. Spoločnými silami vyrobili množstvo dekoratívnych predmetov: zajace a sliepky zo slamy a vlny, háčkované sliepočky, kuriatka z vlny, kačky oblepené látkou, zajace z polystyrénových vajíčok, pletené vence či polystyrénové ovečky.

Niektoré z výrobkov boli vystavené na veľkonočnej výstave organizovanej na Úrade ŽSK v Žiline, inými sme skrášlili priestory nášho zariadenia.

 

 

TradícieVeľkonočné zvyky a tradície

V priestoroch Liptovského múzea v NKP Čierny Orol v Liptovskom Mikuláši sa dňa 26. 3. 2015 uskutočnilo tradičné jarné podujatie pod názvom "Veľkonočné zvyky a tradície". Podujatie navštívilo v sprievode personálu 6 klientok nášho zariadenia. Na návštevu sa veľmi tešili, lebo už v minulosti sa tejto akcie zúčastnili. V priestoroch múzea obdivovali výrobky s veľkonočnou tematikou od rôznych ľudových remeselníkov, ako aj ukážky zdobenia perníkov, drôtovania, pletenia z vlny, spracovania dreva (drevené sliepočky, píšťalky,...). Výrobky boli vyrobené z rôznych materiálov (látka, keramika, vlna, prútie, papier, ...) a bolo možné si ich zakúpiť. Klientky boli s účasťou na podujatí spokojné, radi sa na ňom zúčastnia aj v budúcnosti.

 

P. Ballo

Prednáška o svišťoch a kamzíkoch

Dňa 20. 3. 2015 navštívil naše zariadenie milý hosť - pracovník TANAP-u, zanietený ochranár prírody, pán Ing. Pavel Ballo. Počas hodinovej prednášky klientov oboznámil so zaujímavými informáciami o svišťoch a kamzíkoch. Ich skúmaním a ochranou sa zaoberá dlhé roky, o svišťoch aj natočil ocenený dokumentárny film. Vďaka premietaniu cez projektor doplnil hovorené slovo o názorné ukážky prírody a zvierat. Pán Ballo porozprával aj o nežiaducich faktoroch v prírode (hluk helikoptér, odpadky, voľne pustené psy, nedisciplinovaní turisti a skialpinisti, pytliaci). V závere sme darovali pánovi Ballovi ako poďakovanie domček zdobený šupinami šišiek, ktorý vyrobil klient nášho zariadenia pán Bruncko v tvorivých dielňach. Darček mu urobil veľkú radosť.

 

Biblioterapia

Biblioterapia

Na marcovej biblioterapii, ktorá sa uskutočnila 11. 3. 2015, čítala pani spisovateľka Anna Ondrejková úryvky z viacerých diel od Márie Rázusovej - Martákovej a Martina Rázusa. Stretnutia sa zúčastnilo 12 klientov.
 

MDŽ v CSSMDŽ v CSS ANIMA

Medzinárodný deň žien sme si pripomenuli vo štvrtok 5. 3. 2015. Po príhovore pána riaditeľa zaspieval 5 piesní domáci spevokol "Lipka" a pán Čík zarecitoval báseň od Alberta Šmihulu "Tvoje oči". Veľmi milý program si pripravili detičky z Materskej školy na Podbrezinách - pesničky a básničky venované mamám a starým mamám, tanec a divadelné predstavenie "O troch prasiatkach". Klientom urobili radosť aj papierovým kvietkom. Na záver si klienti zaspievali obľúbené ľudové piesne. Na podujatí sa zúčastnilo 52 klientov.
 

MDŽ

MDŽ v Dome kultúry L. Mikuláš

Politická strana SMER-SD si každý rok pripomína MDŽ formou kultúrnych podujatí organizovaných po celom Slovensku. V roku 2015 pripravili 21 podujatí v rôznych slovenských mestách. Klientky nášho zariadenia sa v sprievode personálu zúčastnili na jednom z nich v nedeľu 1. 3. 2015 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Program zabezpečili účinkujúci: skupina La Gioia, členovia folklórneho zoskupenia Čarovné ostrohy a Vašo Patejdl. Prítomným divákom sa prihovoril predseda vlády Doc. JUDr. Róbert Fico, Csc. spolu s ďalšími členmi strany SMER-SD (Ing. Peter Pellegrini, Mgr. Pavol Paška). Pri odchode bola každá žena obdarovaná ružou.

 

Výstava hračiekVýstava hračiek

Dňa 23. 2. 2015 navštívilo 6 klientov zariadenia v sprievode personálu Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, v priestoroch ktorého bola inštalovaná výstava "Zázračný svet hračiek", ktorá prezentovala hračku na Slovensku v 20. storočí. Zostavili ju zo zbierkového fondu SNM - Múzea bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň. Svet hračiek bol na výstave rozdelený do menších tematických celkov, a to podľa prostredia ich výskytu, druhov a funkcie hračiek a hier, výrobcov a dizajnérov. Klienti na výstave obdivovali precízne vyhotovenie hračiek, jednoduchosť a tvorivosť handrových bábik. Nejeden z nich si tam našiel hračku, s akou sa sám hrával, bol to pre nich taký krátky návrat v spomienkach do detstva.

 

 

 

FašiangyFašiangy

V stredu 11. 2. 2015 sa v popoludňajších hodinách uskutočnila v našom zariadení fašiangová veselica, na ktorej sa zúčastnilo 47 klientov zariadenia. O dobrú zábavu sa svojimi pesničkami a hrou na harmoniku postaral pán Jozef Frémal z hudobnej kapely BUK. Pekný program si pripravili aj členovia domáceho spevokolu Lipka pod vedením našej pracovníčky - pani Anny Háčikovej, ktorá sa tento rok preobliekla za "rýchleho MUDr. Háčika za 2 eurá". Členovia spevokolu zamaskovaní do karnevalových kostýmov zaspievali niekoľko veselých piesní a pripravili scénu pochovávania basy. Nálada klientov bola výborná, viacerí z nich si zatancovali, nechýbal ani "metlový tanec". Niektorí klienti prišli na podujatie v maskách a klobúkoch, ktoré si sami vyrobili v rámci tvorivých dielní. Ako pohostenie sa podávali šišky a ovocný čaj. Fašiangová zábava trvala 2 hodiny.

 

A. OndrejkováStretnutie so spisovateľkou A. Ondrejkovou

Na februárovom stretnutí so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou sa 12 klientov oboznámilo s dielami spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej.

 

Referendum o rodine

V sobotu 7. 2. 2015 sa uskutočnilo referendum o rodine. Možnosť hlasovať prostredníctvom prenosnej urny využilo 16 menej mobilných a imobilných klientov.

 

ŠúpolieTvorivé dielne v NKP Čierny Orol

V utorok 3. 2. 2015 sa 6 klientiek nášho zariadenia v sprievode personálu zúčastnilo tvorivých dielní organizovaných v NKP Čierny Orol v Liptovskom Mikuláši. Pod vedením lektorky pani Žiaranovej sa oboznamovali s výrobou postavičiek zo šúpolia. Technika klientky zaujala, s elánom sa pustili do tvorivej činnosti. Práca im išla od ruky, s malou pomocou lektorky sa im podarilo vytvoriť vlastné šúpolienky, ktoré si po skončení stretnutia zobrali na pamiatku. S účasťou na podujatí boli klientky spokojné, tešia sa na ďalšie tvorivé dielne.

 

 

Arteterapia

Dňa 28. 1. 2015 sa 22 klientov zúčastnilo interaktívnej prednášky na tému "Arteterapia". Prednášku pripravil asistent sociálneho pArteterapiaracovníka pán Mgr. Peter Hamráček, ktorý sa vo svojom voľnom čase venuje maľovaniu obrazov. V úvode stretnutia oboznámil prítomných so základnými informáciami o jednotlivých druhoch terapií a osobitne sa zameral na terapiu výtvarným umením. Pripomenul, že najstaršie výtvarné prejavy pochádzajú z obdobia praveku a zachovali sa formou jaskynných malieb. Prezentoval maľby dvoch klientov, ktoré vytvorili pod jeho vedením v rámci tvorivých dielní. Pre účastníkov pripravil výkresy a drevené dosky natreté bielou farbou, na ktoré za zvukov inštrumentálnych skladieb maľovali temperovými farbami bez akýchkoľvek obmedzení. Pri maľovaní sa nechali viesť svojimi pocitmi, pretože heslom celého snaženia bolo "učíme sa maľovať srdcom, nie očami".

 

Oslava85. narodeniny klientky pani Paulíny Motyčákovej

V nedeľu 25. 1. 2015 oslávila naša klientka, pani Paulína Motyčáková 85. narodeniny. Pri tejto príležitosti jej rodinní príslušníci pripravili oslavu v reštaurácii v Liptovskom Mikuláši. Súčasťou posedenia bolo vystúpenie členov spevokolu nášho zariadenia "Lipka", pre ktorých bolo pozvanie na túto rodinnú oslavu veľkou cťou. Jubilantku pozdravili peknou kyticou ľudových piesní. Na pamiatku jej darovali pamätnú knihu, ktorá oslávenkyni urobila veľkú radosť. Bolo to veľmi milé a dojímavé stretnutie.

 

A. OndrejkováBiblioterapia s Annou Ondrejkovou

V stredu 14. 1. 2015 sa uskutočnila prvá tohtoročná biblioterapia so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou, na ktorej sa zúčastnilo 12 klientov. V úvode stretnutia pracovníčka zariadenia pani Helena Urbanová a účastníci besedy srdečne privítali pani spisovateľku a popriali jej všetko dobré do nového roku. Pani Ondrejková zaželala klientom hlavne veľa zdravia, sily a elánu. Na januárovom stretnutí si klienti vypočuli úryvky z nasledujúcich literárnych diel - Erben: Kytice, Podjavorinská: Balady (Klebetnice), Klatzmann: Židovský humor. Tak ako v predchádzajúcom období, aj v roku 2015 budú besedy s pani Ondrejkovou prebiehať raz do mesiaca. Klienti sa tešia na tieto stretnutia.

 

Posedenie tvorivej dielnePosedenie tvorivej dielne

Dňa 19. 12. 2014 pripravila pracovníčka pani Helena Urbanová vianočné posedenie pre klientov, s ktorými sa pravidelne stretáva v rámci tvorivej dielne a po celý rok spoločnými silami vyrábajú rôzne dekoratívne výrobky. Tentokrát na stretnutí klientov namiesto tvorivej činnosti čakalo oddychové dopoludnie, na ktorom si spoločne zaspievali koledy a zaspomínali na trávenie vianočných sviatkov v minulosti. Nechýbalo pohostenie formou obložených chlebíkov, koláčov, kávy a čaju.

 

Vŕbové prútiePosedenie pri vianočnom stromčeku

Posledné tohtoročné kultúrne podujatie v našom zariadení sa uskutočnilo dňa 16. 12. 2014. Na posedení pri vianočnom stromčeku sa zúčastnilo 64 klientov. Po príhovore pána riaditeľa nasledoval hodnotný kultúrny program. Ako prví vystúpili s krásnymi vianočnými piesňami žiaci zo Základnej školy na Podbrezinách. Okrem spevu a tanca pripomenuli zvyky a tradície, ktoré ľudia v minulosti dodržiavali v predvianočnom období.

Po vystúpení žiakov nasledoval program, ktorý si pripravili členovia domáceho spevokolu "Lipka". Zaspievali 5 vianočných kolied, ktoré pani Háčiková (vedúca spevokolu) doplnila o príhovor s vianočnou tematikou.

Záver podujatia patril členom folklórneho súboru "Vŕbové prútie", ktorí medzi nás zavítali už po štvrtýkrát. Ich koledy, vinše a svetlo rozsvietených lampášov umocnili predvianočnú atmosféru a vyčarili výbornú sviatočné náladu.

 

Spevokol

Posedenie spevokolu "Lipka"

Dňa 10. 12. 2014 sa konalo v spoločenskej miestnosti predvianočné posedenie spevokolu "Lipka", ktorý funguje v našom zariadení od roku 2000. V úvode privítala členov spevokolu pani Anna Háčiková, pod vedením ktorej pôsobí spevokol od roku 2009. V krátkosti pripomenula akcie, na ktorých vystupovali v roku 2014 a poďakovala sa členom spevokolu za spoluprácu. Bolo to milé stretnutie v príjemnej atmosfére. Pri dobrom "šodó" a chutných koláčoch si spoločne zaspievali vianočné piesne a zaspomínali na Vianoce ich mladosti.

 

A. Ondrejková

Posledné posedenie v roku 2014 so spisovateľkou A. Ondrejkovou

V stredu 10. 12. 2014 sa uskutočnilo posledné tohtoročné posedenie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou, na ktorom sa zúčastnilo 16 klientov.

V úvode stretnutia srdečne privítala pani spisovateľku pracovníčka zariadenia pani Helena Urbanová. Poďakovala jej za to, že počas celého roku chodila do nášho zariadenia bez nároku na finančnú odmenu. Ako malé poďakovanie jej darovala vankúš, ktorý vyrobili klienti v rámci tvorivej dielne. Pani Ondrejkovej urobil darček veľkú radosť. Na stretnutí čítala úryvky z rozprávok od Pavla Dobšinského a Kristy Bendovej. V závere prichystala aj pani Ondrejková malé prekvapenie v podobe sladkého darčeka pre klientov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na biblioterapii. Zároveň im sľúbila, že stretnutia budú pokračovať aj v budúcom kalendárnom roku.

 

MikulášNávšteva Mikuláša, anjela a čerta

V piatok 5. 12. 2014 sa uskutočnilo mikulášske posedenie, na ktorom sme v zariadení privítali vzácnych hostí - Mikuláša, anjela a čerta. Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi pripravili klientom rôzne úlohy, po splnení ktorých boli klienti ocenení sladkou odmenou. Klienti hľadali odpovede na hádanky, jednoduché vedomostné otázky, spoločne si zaspievali ľudové pesničky a spomínali na príslovia. Pekný kultúrny program im pripravili aj žiaci Základnej školy evanjelickej z Liptovského Mikuláša - okrem tanca predviedli divadelnú scénku o sánkovačke. Pre všetkých klientov boli pripravené balíčky s doboškou, džúsom a mandarinkami. Tých klientov, ktorí sa z rôznych dôvodov nezúčastnili podujatia v priestoroch jedálne, navštívili Mikuláš s anjelom priamo na bytovej jednotke.

 

Advent"Remeselnícke variácie Vianoc - Advent 2014"

Dňa 2.12.2014 sa šiesti klienti nášho zariadenia zúčastnili v sprievode personálu podujatia "Remeselnícke variácie Vianoc - Advent 2014". Podujatie organizovalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. V priestoroch múzea boli prezentované ukážky ručného zdobenia vianočných gúľ, šúpoliarske, drotárske, háčkované a pernikárske výrobky, pečenie točených oblátok. Naši klienti si prezreli ukážku tradičných ľudových remesiel z rôznych kútov Slovenska ako napr. majstra košikára zo Žarnovice, drotárstvo z Bytčice, výrobu úžitkovej keramiky z Bobrovca a podobne. Klientov tieto ukážky veľmi zaujali a motivovali do ich kreatívnej činnosti, do ktorej sa aj sami zapájajú v našom zariadení v rámci tvorivej dielne.

 

Vianočná výstava ŽSKVianočná výstava na ŽSK

V období od 28. 11. 2014 do 9. 1. 2015 sa organizuje VIII. ročník výstavy výrobkov a prác s vianočnou tematikou klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Výstava s náznvom "Vianoce našimi rukami" sa nachádza v priestoroch foyera Úradu ŽSK v Žiline a zúčastňuje sa na nej aj naše zariadenie. Vystavené predmety vyrábajú klienti nášho zariadenia pod vedením zamestnancov (p. Heleny Urbanovej a Mgr. Petra Hamráčka) v rámci tvorivých dielní.

 

 

Seniori z Palúdzky

Tanec

Katarínska zábava

Dňa 25. 11. 2014 sa v našom zariadení uskutočnila Katarínska zábava. Po príhovore pána riaditeľa nasledoval kultúrny program plný tanca a piesní. Členky Klubu seniorov z Palúdzky predviedli cvičenie zumby a tanec na pesničku od Mafia Corner "Zuzulienka". Klienti mali možnosť vidieť country tanec, s ktorým vystupovali naše klientky pod vedením pani Háčikovej na tohtoročnom podujatí "Domov domovu". O dobrú náladu sa tradične postaral hudobník pán Jozef Frémal z kapely BUK. K spevu niektorých piesní sa k nemu pridali aj klienti. Iní klienti si s pomocou personálu zatancovali. Ako pohostenie sa podávala ovocná bublanina a čaj. Na podujatí sa zúčastnilo 59 klientov. Program sa im veľmi páčil, z podujatia odchádzali v dobrej nálade.

 

VýstavaVýstava prác klientov zariadenia

V priestoroch zimnej záhrady nášho zariadenia sa v dňoch 20. - 21. 11. 2014 uskutočnila výstava výrobkov, ktoré vytvorili klienti zariadenia. Pod vedením zamestnancov (p. Heleny Urbanovej a p. Petra Hamráčka) klienti v rámci tvorivých dielní rozvíjajú svoje zručnosti a vyrábajú rôzne dekoratívne predmety. Niektoré z nich boli prezentované na výstave a záujemcovia si ich mohli za symbolickú cenu zakúpiť a tým podporiť ich ďalšiu činnosť. Výstavu výrobkov si prezrelo 52 návštevníkov.

 

Komunálne voľby

Dňa 15. 11. 2014 sa uskutočnili komunálne voľby. Prostredníctvom prenosnej volebnej urny volilo 25 klientov zariadenia.

 

Prednáška J. ŠoučíkaPrednáška Jaroslava Šoučíka

V stredu 12. 11. 2014 sa uskutočnila prednáška klienta nášho zariadenia - p. Jaroslava Šoučíka, fotografa, milovníka prírody a autora viacerých kníh. Na stretnutí postupne prezentoval svojich päť kníh, o každej z nich povedal základné informácie. Najväčšiu pozornosť venoval svojej poslednej knihe s názvom "Liptovský Mikuláš - čriepky a príbehy života", ktorá mu vyšla tohto roku a zo strany verejnosti je o ňu veľký záujem. Oboznámil klientov s jej obsahom, pútavo rozprával o svojom detstve a živote v Liptovskom Mikuláši, o svojich zážitkoch z potuliek po slovenskej prírode. Rozprávanie doplnil o ukážky veľkoformátových fotiek zo svojej bohatej zbierky. Klienti mali možnosť vidieť nádherné fotografie zvierat, kvetov a pohorí. Na záver pripravil pán Šoučík malé prekvapenie - všetkým zúčastneným klientom daroval cukrík a báseň o horách od svojho kamaráta pána Jána Frniaka. Prednášky sa zúčastnilo 39 klientov.

 

Návšteva

Návšteva

V utorok 11. 11. 2014 navštívili naše zariadenie vzácni hostia - kandidát na primátora mesta p. Ing. Ján Blcháč, kandidát na poslanca p. Ing. Rudolf Urbanovič a z občianskeho združenia ĽUĎOM MIKULÁŠA p. Ing. Dana Chromeková.

Na stretnutí pán Ing. Blcháč oboznámil zúčastnených klientov so svojím volebným programom a názormi o správnom fungovaní nášho mesta. V rámci diskusie mu klienti kládli rôzne otázky týkajúce sa mesta Liptovský Mikuláš a navrhli aj niekoľko zmien (napr. vybudovanie ďalšieho mostíka cez rieku Smrečianku, rozšírenie cyklochodníka od mesta smerom k obciam Smrečany, Žiar a mestskej časti Liptovská Ondrašová). Stretnutie bolo doplnené spevom ľudových piesní a hrou na harmonike. Pani Ing. Chromeková z občianskeho združenia ĽUĎOM MIKULÁŠA odovzdala nášmu zariadeniu darček v podobe notebooku. Podujatia sa zúčastnilo 51 klientov.

 

Jesenná výstava na MsÚJesenná výstava

Mesto Liptovský Mikuláš organizovalo od 5. 11. 2014 do 7. 11. 2014 v priestoroch foajé Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši jesennú výstavu seniorov a občianskych združení, ktorá bola súčasťou akcie - Deň otvorených dverí mikulášskej samosprávy.  Na výstave bolo medzi 6 vystavovateľmi aj naše zariadenie. Vystavené výrobky s jesennou tematikou si dňa 6. 11. 2014 prezrelo 9 klientov nášho zariadenia v sprievode personálu. Výstava sa im veľmi páčila.

 

Stretnutie s Annou Ondrejkovou

Dňa 5. 11. 2014 sa uskutočnila biblioterapia so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou. Stretnutia sa zúčastnilo 13 klientov, ktorí si mohli vypočuť výber z poviedok od Zuzky Zgurišky.

 

Ľuďom Mikuláša Kultúrne podujatie "Mikulášska úcta k starším"

Dňa 24. 10. 2014 sa v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo kultúrne podujatie "Mikulášska úcta k starším". Organizátorom koncertu bolo občianske združenie ĽUĎOM MIKULÁŠA. Podujatie bolo venované seniorom mesta a z nášho zariadenia ho navštívilo 7 klientov v sprievode personálu. Kultúrny program bol hodnotný, zúčastneným klientom sa veľmi páčil. V úvode vystúpili členovia hudobnej skupiny Kollárovci. Kapela zo Starej Ľubovne zahrala veselé ľudové pesničky. Veľkým oživením bolo vystúpenie p. Ivana Ožváta - sólistu opery Slovenského národného divadla, ktorý vystúpil so starými šlágrami. K spevu sa pridali aj diváci z publika. Hosťom programu bol Ing. Juraj Blanár, predseda žilinského samosprávneho kraja.

 

Domov domovuDomov domovu

Dňa 23. 10. 2014 sa uskutočnil VI. ročník kultúrneho podujatia "Domov domovu", organizátorom ktorého bolo Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Vzdelávacieho centra spoločnosti KIA Motors Slovakia s.r.o., Gbeľany. Po slávnostnom otvorení nasledovali spoločensko-zábavné vystúpenia klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja - celkovo sa predstavilo 14 zariadení. Klientky nášho zariadenia vystúpili po obedňajšej prestávke s country tancom na pieseň "Zuzana". Vtipnú choreografiu si nacvičili pod vedením opatrovateľky nášho zariadenia, pani Anny Háčikovej. Zaujímavou súčasťou podujatia bola možnosť prezrieť si v priestoroch spoločnosti modely vyrábaných áut značky Kia.

 

SpevokolČinnosť spevokolu

V našom zariadení pôsobí od r. 2000 domáci spevokol. V súčastnosti ho vedie zamestnankyňa nášho zariadenia - pani Anna Háčiková, ktorá sa rozhodla členov spevokolu, ako aj ostatných klientov oboznámiť s históriou a aktuálnou činnosťou spevokolu prostredníctvom slávnostného programu, ktorý sa uskutočnil dňa 22. 10. 2014 v priestoroch zariadenia.

Spevokol funguje celkovo 14 rokov. Pôvodní členovia v ňom pôsobili od 6. 6. 2000 pod vedením klienta zariadenia - pána Jozefa Krajčoviča. Jeho náhla smrť v júli 2009 ich na malú chvíľu odmlčala. Vďaka pani Háčikovej však mal spevokol už v októbri 2009 prvé vystúpenie pod jej vedením. V programe zhodnotila spoločné 5 - ročnú činnosť spevokolu. Zúčastnení klienti si popri hovorenom slove vypočuli mnohé piesne z ich bohatého repertoáru. Hosťom podujatia bol hudobník kapely BUK - p. Jozef Frémal, ktorý taktiež svojím spevom a hrou na harmonike prispel k výbornej nálade. Záujemci si mohli prezrieť kroniku spevokolu. Pani Háčiková súčasne predstavila nový názov spevokolu - "Lipka" (lipa ako symbol Slovanov). Pre bývalých aj súčasných členov bol pripravený malý darček.

Sami sebe

Sami sebe

Dňa 16. 10. 2014 sa v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo kultúrne podujatie "Sami sebe", na ktorom sa ako diváci radi zúčastňujú aj klienti nášho zariadenia. Tohtoročné predstavenie si nenechalo ujsť 18 klientov v doprovode personálu. Členovia jednotlivých klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš opäť pripravili bohatý kultúrny program, ktorý trval viac ako 2 hodiny. Nechýbali veselé i vážnejšie divadelné scénky, spev piesní, pripomenutie zvykov a tradícií, cvičenie zumby či tanec. Podujatie je medzi občanmi nášho mesta veľmi obľúbené, o čom svedčí aj skutočnosť, že vstupenky na oba predstavenia boli vypredané. Po skončení programu boli účinkujúci ocenení dlhotrvajúcim potleskom.

 

J. ŠoučíkKrst knihy J. Šoučíka : "Liptovský Mikuláš - čriepky a príbehy života"

V piatok 10. 10. 2014 v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši klient nášho zariadenia - p. Jaroslav Šoučík uviedol do života svoju novú knihu "Liptovský Mikuláš - čriepky a príbehy života". Najnovší titul je v poradí jeho piatou knihou.

Prvá časť publikácie je venovaná histórii mesta. Bohatá obrazová príloha zachytáva najvýznamnejšie pamätihodnosti mesta. Vďaka zachovaným fotografiám môžu súčasníci porovnávať, ako sa mesto Liptovský Mikuláš v priebehu rokov zmenilo.

Jadrom diela sú desiatky príbehov a osudov mládeže v povojnovom Liptovskom Sv. Mikuláši. Dielo vznikalo ako spomienka autora na jeho detské časy, mladosť až po súčasnosť. Aby mala kniha širší záber, prizval si p. Šoučík na pomoc svojich priateľov, ktorí opísali osudy ľudí z jednotlivých častí mesta. Svoje miesto si v publikácii našla i široká skupina mikulášskych záhradkárov, Klub slovenských turistov Jasná, mikulášski športovci, či členovia záchrannej služby. Nechýba ani kapitola venovaná nášmu zariadeniu sociálnych služieb, v ktorej okrem iného opísal životné príbehy niekoľkých klientov zariadenia.

 

Mesiac úcty k starším Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším sme si dňa 9. 10. 2014 pripomenuli milým podujatím. Po príhovore pána riaditeľa vystúpili s programom členovia domáceho spevokolu. Vedúca spevokolu, pani Anna Háčiková, na úvod zarecitovala báseň o láske, po nej nasledoval spev piatich piesní. Peknú báseň predniesol aj člen spevokolu pán Čík. Po vystúpení spevokolu nasledoval program členov Matice slovenskej z Liptovského Mikuláša - ich estrádny program s názvom "Úsmev vrelý pre vek zrelý" vyčaroval zúčastneným klientom úsmev na tvári a výbornú náladu. Program bol zložený z básní, piesní, brušného tanca a divadelných scénok. Na podujatí sa zúčastnilo 65 klientov, program sa im veľmi páčil, ocenili ho silným potleskom.

 

Deň chôdzeDeň chôdze - hore Váhom, dolu Váhom

Asociácia športu pre všetkých SR, Mesto Liptovský Mikuláš, Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši spolu s ďalšími organizáciami usporiadali v rámci Svetového dňa chôdze a MOVE WEEK 2014 (Európskeho športového týždňa 29.9. - 5.10.) dňa 3. 10. 2014 už XVIII. ročník podujatia "Deň chôdze - hore Váhom, dolu Váhom". Deň chôdze je určený kolektívom i jednotlivcom bez rozdielu veku a zdravotného stavu, nezáleží na dĺžke prejdenej trasy. Jeho súčasťou je množstvo prezentácií a ukážok po celej trase. Tohto roku bolo na trati 6 registračných miest. Z nášho zariadenia sa podujatia zúčastnili tri klientky, ktoré popri rieke Smrečianke absolvovali dve stanovištia - na jednom z nich mali prezentáciu pracovníci Mestskej polície L. Mikuláš a na druhom členovia Matice slovenskej L. Mikuláš. Klientky boli s prechádzkou spokojné, cestou obdivovali divé kačice pri rieke.

 

Slov. sporiteľňaStretnutie s pracovníčkami pobočky Slovenskej sporiteľne

Dňa 2. 10. 2014 navštívili klientov nášho zariadenia pracovníčky pobočky Slovenskej sporiteľne v Liptovskom Mikuláši - pani Ing. Blahútová, riaditeľka obchodného miesta a pani Kompišová. Na stretnutí oboznámili zúčastnených klientov s históriou tejto bankovej inštitúcie a poskytli základné informácie o ponúkaných produktoch pre seniorov (vkladné knižky, osobné účty, termínovaný vklad). Osobitnú pozornosť venovali ponuke pohrebného poistenia. Na besede sa zúčastnilo 24 klientov.

 

Beseda na tému - výroba drevených píšťaliekVýroba píšťaliek

Dňa 29. 9. 2014 sa 26 klientov zúčastnilo besedy so zamestnancom nášho zariadenia, p. Mgr. Petrom Hamráčkom, ktorý účastníkom stretnutia prezentoval jednu zo svojich záľub - výrobu drevených píšťaliek. Pán Hamráček v úvode prednášky porozprával základné informácie o píšťalách (história ich tvorby, rozdelenie, najvhodnejšie druhy dreva na výrobu ...). Podrobne slovne aj názornými ukážkami klientov oboznámil s postupom premeny dreva na funkčnú píšťalku. Klienti mali možnosť držať v rukách píšťaly v rôznych štádiách ich výroby a niektorí z nich boli interaktívne zapojení do jednoduchších činností - pán Krajčí si vyskúšal brúsenie, pani Žiaranová zatlčenie kolíčka. Na záver si skoro všetci vyskúšali pískanie na hotovej píšťale, z čoho mali veľkú radosť.

 

Športové hry

Športové hry seniorov

Dňa 19. 9. 2014 sa 4 klienti nášho zariadenia zúčastnili 4. ročníka podujatia "Športové hry seniorov". Organizátorom podujatia bolo LIKAVA - centrum sociálnych služieb. Na futbalovom ihrisku v Liskovej si zmerali svoju športovú zručnosť viaceré 4-členné družstvá. Účasť bola medzinárodná - okrem Slovákov súťažili aj hostia z Poľska a Lotyšska. Súťažných disciplín bolo 7 - beh, hod do diaľky granátom, skok do diaľky, streľba zo vzduchovky, hody loptou na cieľ (plechovky a tvár šaša), prenášanie loptičky na lyžičke pomedzi prekážky. Súťažiaci nášho družstva boli veľmi úspešní - spolu získali 7 medailí a celkovo v rámci družstiev skončili na treťom mieste. Pre účastníkov podujatia bol pripravený aj pestrý kultúrny program - vystúpenie folklórnej skupiny, ukážky kynologického výcviku a činnosti hasičského zboru. Klienti nášho zariadenia odchádzali z podujatia spokojní, ak bude možnosť, radi sa zúčastnia podujatia aj v budúcom roku.

 

Výstava na ŽSKVýstava na ŽSK

Dňa 12. 9. 2014 sme sa zúčastnili inštalácie výstavy "Za oknami našich zariadení". V priestoroch foyeru na Úrade Žilinského samosprávneho kraja sme vystavili výrobky klientov nášho zariadenia, ktoré vyrábajú v rámci pravidelných stretnutí tvorivej dielne.
 

Beseda s A. Ondrejkovou

Septembrová beseda s Annou Ondrejkovou

Dňa 12. 9. 2014 sa uskutočnila septembrová beseda so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou. Úryvky sa čítali z dvoch kníh - prvou bola kniha "Maťko a Kubko" od Marianny Grznárovej a druhou "Výkupné za červeného náčelníka" od O. Henryho. Podujatia sa zúčastnilo 12 klientov.
 
 
 

Športové hryŠportové hry

dňa 20. 8. 2014 sa uskutočnili pri budove nášho zariadenia športové hry spojené s varením kotlíkového gulášu. Vytvorené boli štyri 4-členné družstvá. Klienti súťažili v 6 disciplínach: hod na cieľ krúžkami, slalom pomedzi kuželky s loptičkou na lyžici, stavanie puzzle, hmatová hádanka (klienti sa hmatom snažili zistiť obsah uzavretého vrecka), hod loptičkou do vedra. Veľmi veselo bolo pri plnení poslednej disciplíny, v rámci ktorej mali klienti v čo najkratšom čase nakŕmiť jogurtom opatrovateľky zariadenia. Po zrátaní dosiahnutých bodov nasledovalo vyhodnotenie súťažných družstiev, odovzdanie diplomov, medailí, darčekových predmetov a fotenie na pamiatku. Na obed si klienti pochutili na výbornom guláši. Podujatia sa zúčastnilo 61 klientov.


Augustová beseda
 

Beseda so spisovateľkou Annou Ondrejkovou

Dňa 4. 8. 2014 naše zariadenie navštívila pani spisovateľka Anna Ondrejková. Na besede s ňou sa zúčastnilo 13 klientov. Pani Ondrejková čítala úryvky z tvorby spisovateľky Lucy Maud Montgomery: "Siroty ako Anna" a "Listy láskam".
 
 
Hipoterapia
 
 

Hipoterapia

Dňa 25. 7. 2014 sa v našom zariadení uskutočnila prvá tohtoročná hipoterapia. Koníky z firmy Gazdáčik (Leonka, Fifo a Penika) klientom urobili veľkú radosť. Akcie sa zúčastnilo 30 klientov a mnohí z nich koníky hladkali, česali, kŕmili a čistili im kopýtka. Štyria klienti sa za pomoci personálu na koníkoch aj povozili. Klienti si zaspievali pesničku "Po nábreží koník beží". Majiteľke koníkov p. Jančuškovej sme darovali obraz koníka, ktorý vyrobili naši klienti v rámci pracovnej terapie. Na záver stretnutia sme jej poďakovali a dohodli sme sa na ďalšom stretnutí.

 

Júlové stretnutie

Júlové stretnutie so spisovateľkou Annou Ondrejkovou

V piatok 11. 7. 2014 sa uskutočnila júlová beseda s pani spisovateľkou Annou Ondrejkovou. Na stretnutí sa zúčastnilo 12 klientov. Pani Ondrejková čítala úryvky z knihy "Z pastierčaťa herec" od Ondriša Jariabka. Klientom sa príbehy veľmi páčili, dohodli sa s pani Ondrejkovou, že donesie knihu aj na augustové stretnutie.


 

OpekačkaOpekačka

V piatok 13. 6. 2014 sme v dopoludňajších hodinách zorganizovali opekačku špekačiek. Opekalo sa za budovou zariadenia a akcie sa zúčastnilo 30 klientov. Zdravotný stav väčšiny zúčastnených klientov im už nedovolil samostatné opekanie pri ohni - jedine pani Staroňová si opiekla špekačky a slaninu sama. Na pitie sa podával ovocný čaj. Počas akcie si klienti spoločne zaspievali niekoľko ľudových pesničiek, k dobrej nálade prispelo aj rozprávanie vtipov.

 

Voľby do Európskeho parlamentu

Dňa 24. 5. 2014 sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. Možnosť zapojiť sa do týchto volieb prostredníctvom prenosnej volebnej urny využilo v našom zariadení 28 menej mobilných a imobilných klientov. Mobilní klienti sa zúčastnili volieb priamo vo volebnej miestnosti v blízkej základnej škole.

 

BrigádaJarná brigáda

Dňa 21. 5. 2014 sme mali v našom zariadení malú brigádu. V rámci ergoterapie sme si skrášlili altánok vysadením muškátov do kvetináčov. Pán Krajčí pomáhal kvetináče roznášať. Pani Štoffová, keďže je imobilná, ich z vozíka upravovala strihaním. Pri altánku sme okopali záhon kvetov. Aktívne sa na tejto práci podieľala p. Gasidlová a p. Chovanková. Pán Krajčí nafarbil kvetináč s kaktusom na hnedo a ten sme osadili pred altánok. Na záver šikovné klientky pozametali altánok a okolie. K činnosti nám vyhrávala muzika. Cieľom tejto akcie bolo navodiť v klientoch pocit užitočnosti a potrebnosti. Už z neverbálnej komunikácie bolo zreteľné, že tento cieľ sa nám podarilo splniť. Všetkým klientom, ktorí sa na jarnej brigáde zúčastnili, za ich ochotu a snahu ďakujeme.

 

Prechádzka

PrechádzkaDňa 20. 5. 2014 využilo 6 klientov zariadenia krásne slnečné počasie a v sprievode personálu sa zúčastnili krátkej prechádzky do prírody. Jeden z klientov, p. Krajčí, počas prechádzky určoval jednotlivé druhy okolitých drevín a porozprával o nich ostatným účastníkom zaujímavé informácie. V produktívnom veku totiž pracoval ako učiteľ prírodovedy a mnohé údaje si ešte pamätá. Pani Garajová si počas výletu pospomínala na svoje každodenné prechádzky po prírode, ktoré absolvovala v bývalom bydlisku v obci pod Tatrami. Spomínala na zber húb, brusníc či čučoriedok. Klientom sa prechádzka do prírody páčila, do zariadenia sa vrátili síce unavení, ale s dobrou náladou. 

PrednáškaPrednáška MsP

Dňa 16. 5. 2014 pracovníčka Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši - p. PhDr. Soňa Paulínyová - pripravila pre klientov prednášku na tému "Ako sa nestať obeťou kriminality a ako sa brániť agresívnym osobám". Klientov poučila o zásadách bezpečnosti v domácom prostredí ako aj pri pohybe na uliciach. Spomenula zmeny zákona týkajúce sa podomového predaja a predvádzacích akcií, ktoré majú vo väčšej miere ochrániť spotrebiteľov pred "šmejdami". Doporučila, ako sa vhodne zachovať pri napadnutí agresívnou osobou. Prednášku si vypočulo 21 klientov.

 

Matica slovenskáDeň matiek

Dňa 14. 5. 2014 sme zorganizovali pri príležitosti dňa matiek 2 podujatia. Doobeda navštívili naše zariadenie členovia Matice slovenskej z Liptovského Mikuláša. Pripravili si estrádny program pod názvom "Vtipnejší vyhráva". Jadrom ich vystúpenia bola súťaž vtipov, ktorá mala niekoľko kôl. V každom kole prezentovali 3 účinkujúci vtip na stanovenú tému (napr. vtip o ženách, o policajtoch a pod.). Z našich klientov bola vytvorená 3-členná porota, ktorá vtipy bodovo hodnotila. Program bol doplnený prednesom básní, hrou na gitare a spevom piesní. V závere bolo vyhodnotenie a symbolické odovzdanie diplomov účastníkom súťaže. Akcie sa zúčastnilo 38 klientov.

Žiaci ZŠPoobede medzi nás zavítali žiaci zo Základnej školy na Podbrezinách. Pod vedením pani Jurkovičovej si pripravili krásny program plný spevu a tanca. Jedna zo žiačok zahrala dve piesne na husliach. Zaujímavé bolo aj divadlo o zvieratkách a lesných vílach. Deti odovzdali klientom darček v podobe papierového srdiečka. Popoludňajší program pokračoval vystúpením domáceho spevokolu. Na podujatí sa zúčastnilo 49 klientov.

 

 

 

Spisovateľka A. OndrejkováMájové čítanie so spisovateľkou Annou Ondrejkovou

Dňa 9. 5. 2014 nás navštívila pani spisovateľka Anna Ondrejková. Na májovom stretnutí čítala klientom úryvky z nasledujúcich literárnych diel:

Mark Twain: Tom Sayer

Vojtech Mihálik: Účasť

E. Maróthy - Šoltésová: Na dedine.

Besedy sa zúčastnilo 9 klientov.

 

Stavanie májaStavanie mája

Dňa 7. 5. 2014 sa pred budovou zariadenia v popoludňajších hodinách uskutočnilo stavania mája. Privítali sme medzi nami detičky z folklórneho súboru z blízkej obce Smrečany. Deti si nacvičili pod vedením pani Labaškovej básničky, ľudové piesne a tance, s ktorými našim klientom urobili veľkú radosť. V doprovode harmonikára zaspievali niekoľko piesní aj členovia domáceho spevokolu pod vedením pani Háčikovej. Mnohí klienti si zaspievali spolu s nimi obľúbené ľudové piesne. Záver patril pohosteniu v podobe čaju a ovocnej bublaniny. Podujatia sa zúčastnilo 65 klientov.

 

Belopotockého Mikuláš 2014

Dňa 4. 5. 2014 navštívilo 6 klientov zariadenia v sprievode personálu Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši. Zúčastnili sa na 40. ročníku krajskej postupovej súťaže "Belopotockého Mikuláš 2014". Prehliadka amatérskeho činoherného divadla dospelých a divadla mladých sa teší mimoriadnemu diváckemu záujmu. Do Liptovského Mikuláša pricestovalo viac ako 150 amatérskych hercov, aby prostredníctvom svojich postáv v 16-tich súťažných divadelných inscenácií odovzdali posolstvo dramatickej predlohy divákom v hľadisku. Klienti si pozreli predstavenie domáceho divadelného súboru ŠAPO Ploštín - divadelnú hru Andreja Opáleného pod názvom Asimilenec.

 

Zimná záhrada

Veľkonočná výstava v zimnej záhrade

V dňoch 14. - 17. 4. 2014 mali klienti možnosť navštíviť v priestoroch zimnej záhrady nášho zariadenia veľkonočnú výstavu. Prezentované boli na nej výrobky klientov vytvorené v rámci tvorivej dielne. Záujem o návštevu bol veľký - celkovo ju navštívilo 43 ľudí - klienti, personál zariadenia i návštevníci. Hodnotenie bolo pozitívne, výstava sa ľuďom veľmi páčila.

 

 

 

RezbárStretnutie s rezbárom

Dňa 16. 4. 2014 zavítal do nášho zariadenia p. Dalibor Novotný - insitný rezbár, výrobca a zberateľ kraslíc. Na stretnutí porozprával klientom zaujímavé informácie o svojom živote a o začiatkoch svojej tvorby. Pochádza z Tatranskej Lomnice, dlhé roky býval v Košiciach. V minulosti pracoval ako rehabilitačný pracovník, po vážnom zhoršení zdravotného stavu trávil veľa času v nemocniciach, kde vyrezávaním z dreva a zdobením kraslíc psychicky relaxoval. V súčasnosti žije a pôsobí v Liptovskom Hrádku. V rámci vlastnej chránenej dielne vyrába drevené sochy rôznych veľkostí, suveníry a darčeky z dreva. Vo svojej tvorbe stvárňuje témy zo života v minulosti i v súčasnosti, rozprávkové aj historické motívy. Klientom na besede predviedol zdobenie kraslíc pomocou rôznych semienok ako aj vyrezávanie drevených hríbikov. Mohli obdivovať na stoloch vystavené kraslice z jeho rozsiahlej zbierky, ako aj drevené sošky. Klientov jeho rozprávanie veľmi zaujalo, kládli mu rôzne otázky. Pán Novotný na záver stretnutia pozval našich klientov do jeho bezbariérovej galérie v Liptovskom Hrádku, ktorá má názov "Galéria naivného umenia".

 

Uvedenie www.kukaj.sk do prevádzky

Kukaj.sk

Dňa 17. 4. 2014 o 9.00 hod. sa v našom zariadení uskutočnilo uvedenie do systému vysielania web stránky www.kukaj.sk do prevádzky. Zúčastnili sa ho spravodajské štáby RTVS, televízie Markíza a televízie JOJ. Prítomní boli aj p. Pavol Ballo z TANAP-u a p. Ivan Daráni zo spoločnosti PROFI-NET, obidvaja autori projektu. Spoločnosť PROFI-NET pritom celý systém (TV prijímač, káblové rozvody po zariadení, internetové pripojenie, anténa) sponzorsky darovala nášmu zariadeniu. Naši klienti takto získali možnosť sledovať priame zábery vo svojich televízoroch na izbách i vo vestibule. To u nich vzbudilo veľkú radosť, nakoľko sa im príjem z doterajších 10-tich TV kanálov zvýšil prakticky na 11. Pán Daráni prisľúbil, že programová ponuka sa bude neustále rozširovať o nové zábery, o prírodopisné filmy a napríklad aj o zábery z fotopascí. Postupnosť a dĺžku záberov bude možné naprogramovať podľa požiadaviek klientov. Spracované príspevky o tejto udalosti v našom zariadení boli postupne odvysielané v nasledovných médiách: 17. 4. 2014 na obed v Slovenskom rozhlase, 17. 4. 2014 v hlavnom spravodajstve od 19.00 hod. v televízii JOJ a dňa 19. 4. 2014 tiež v hlavných večerných správach od 19.00 hod. v televízii Markíza. Podľa prísľubu zúčastnených novinárov budú uvedené informácie postúpené aj ďalším spravodajským agentúram a médiám, ktoré ich zverejnia v blízkom období. Aj takýmto spôsobom sme prispeli k zvýšeniu spokojnosti našich klientov, propagácii činnosti nášho zariadenia, ako aj sociálnych aktivít ŽSK a v neposlednom rade aj k zvýšeniu sledovanosti www.kukaj.sk, spojenej s ochranou prírody, životného prostredia a vzácnych živočíchov.

 

Profi-netDar spoločnosti PROFI-NET

Prostredníctvom pána Ballu, zamestnanca TANAP-u, nám technici firmy PROFI-NET spol. s r.o. Liptovský Mikuláš, pod vedením jej technického riaditeľa p. Ivana Darániho, nainštalovali v piatok 11. 4. 2014 internetové pripojenie na web stránku www.kukaj.sk. Pán Daráni taktiež venoval nášmu zariadeniu televízny prijímač s obrazovkou o uhlopriečke 80 cm. Televízor sme umiestnili vo vestibule nášho zariadenia tak, aby ho mohli sledovať naši klienti aj návštevníci. Spoločnosť PROFI-NET nám darovala aj káblové rozvody a internetové pripojenie. Naši klienti teraz môžu nepretržite sledovať na web stránke online vysielanie webových kamier umiestnených najmä v prírode, ale aj v meste, turistických strediskách alebo v okolí. Najdôležitejšie kamery sú nasmerované na kŕmidlá, kde sa sústreďuje zver, hniezda vtákov - bocianov, orla Arnolda, prípadne iných chránených zvierat. Naši klienti takého priame prenosy s radosťou privítali, nakoľko majú veľmi radi prírodu a pozorovanie zvierat.

Profi-net2Na predvádzaní vysielania v piatok vystúpil aj p. Pavol Ballo s prednáškou pre našich klientov o živote niektorých zvierat a vtákov, pričom klienti sledovali hniezdenie bocianov na dvoch miestach a kŕmidlo vtáčikov spevavcov pred sídlom TANAP-u. Pán riaditeľ Daráni prisľúbil zúčastneným, že vysielanie bude v najbližšom období zavedené aj do vnútorných TV rozvodov v našom zariadení, takže sa dostane aj do televízorov priamo na izbách. Tejto skutočnosti sa potešili všetci klienti, ale najmä prevažne a úplne imobilní klienti a ich príbuzní. Takto získajú "ďalší TV kanál", ktorý svojimi priamymi prenosmi bude pre nich okienkom do sveta ríše zvierat alebo aj do miest, ktoré predtým navštevovali a ktoré sa dnes dynamicky menia. Uvedenie celého systému (aj s vysielaním do televízorov klientov na izbách) bude vo štvrtok 17. 4. 2014 o 9.00 hod. za účasti spravodajských štábov RTVS a TV Markíza.

 

 

4. stretnutie s A. OndrejkovouŠtvrté stretnutie so spisovateľkou Annou Ondrejkovou

Štvrté tohtoročné stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou sa uskutočnilo v piatok 11. 4. 2014. Rozprávky od viacerých autorov (Pavol Dobšinský, Samuel Czambel, bratia Grimmovci, Božena Němcová, Oscar Wilde, Krista Bendová, Afanasiev) si vypočulo 16 klientov.

 

 

Výstava na MsÚVeľkonočná výstava na Mestskom úrade

Mesto Liptovský Mikuláš v dňoch 8. - 11. 4. 2014 zorganizovalo vo vestibule Mestského úradu veľkonočnú výstavu. Šikovnosť svojich rúk na nej predviedli členovia Kluby seniorov mesta L. Mikuláš, liptovskomikulášskych občianskych združení a klienti zariadení sociálnych služieb. Ponuku zúčastniť sa na tejto výstave prijalo aj naše zariadenie - prezentovali sme sa na nej výrobkami, ktoré vytvorili naši klienti v rámci pracovnej terapie v tvorivých dielňach. Klienti nášho zariadenia si v sprievode personálu výstavu pozreli v utorok 8. 4. a v stredu 9.4. 2014, veľmi sa im páčila.

Zdobenie kraslíc

Prebúdzanie jari - remeselnícke variácie

Dňa 8. 4. 2014 bol výlet do Liptovského Mikuláša spojený s návštevou podujatia "Prebúdzanie jari - remeselnícke variácie", organizátorom ktorého bolo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Zruční remeselníci predviedli zdobenie kraslíc a veľkonočných medovníkov. Vystavené drotárske, šúpoliarske a háčkované výrobky si mohli návštevníci zakúpiť.

 

Voľby prezidenta SR

V mesiaci marec sa uskutočnili voľby prezidenta Slovenskej republiky. Možnosť zapojiť sa do týchto volieb prostredníctvom prenosnej volebnej urny využilo v našom zariadení v rámci 1. kola bolieb 50 menej mobilných a imobilných klientov a v rámci 2. kola volieb 52 klientov. Mobilní klienti sa zúčastnili volieb priamo vo volebnej miestnosti v blízkej základnej škole.

 

Liptovská ochotnícka scéna

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v mesiaci marec organizovalo 10. ročník regionálnej postupovej súťaže amatérskeho činoherného divadla a divadla mladých "Liptovská ochotnícka scéna". Do súťaže sa v divadelnej sezóne 2013/2014 prihlásilo 10 amatérskych divadelných kolektívov z regiónu Liptov. Na dva z 10 predstavení sa išli pozrieť do Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši aj klienti nášho zariadenia v sprievode personálu:

- dňa 20. 3. 2014 predstavilo divadlo OKAL Ochotníci Kľačian a Ľubele situačnú komédiu "Počkaj, ja Ti ukážem?!" na motívy divadelnej hry Štefana Kršňáka "S brokovnicou na manžela". Situačná komédia bola plná smiechu a dobrej zábavy. Herecké výkony boli ocenené zo strany divákov viackrát silným potleskom.

- dňa 28. 3. 2014 si DivaDLO ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš pripravilo komédiu "jeden + jedna = päť a viac". Divadelná hra bola inšpirovaná hrou Alexandra Geľmana "Lavička". Hlavnou témou bol vzťah medzi mužom a ženou.

Klientom nášho zariadenia vyjadrili spokojnosť s účasťou na predstaveniach, obe divadelné hry sa im veľmi páčili.

 

Matica slovenskáVystúpenie členov Matice slovenskej

Dňa 19. 3. 2014 do nášho zariadenia zavítali členovia Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Pod vedením pána Jána Richtera si pripravili estrádne pásmo pod názvom "Život náš každodenný - z úcty k M R Ž (máme radi ženy)". Spev krásnych piesní bol sprevádzaný hrou na harmonike, k spevu niektorých piesní sa s radosťou pridali aj naši klienti. Nechýbali vtipy a vtipné divadelné scénky. Členovia matičného estrádneho súboru svojím hodinovým programom potešili všetkých prítomných klientov - o tom, že klientom sa ich vystúpenia veľmi páčia, svedčí aj vysoká účasť v počte 62 klientov. Klienti odchádzali z podujatia spokojní a s dobrou náladou.

 

Beseda s A. OndrejkovouBeseda so spisovateľkou A. Ondrejkovou

Dňa 12. 3. 2014 sa uskutočnila marcová beseda so spisovateľkou Annou Ondrejkovou. Stretnutie bolo venované babičkám a ženám pri príležitosti medzinárodného dňa žien. Úryvky sa čítali z nasledujúcich kníh:

- Slepačia polievka pre deduška a babičku

- Čokoláda pre ženské srdce

- Čokoláda pre ženskú dušu.

Besedy sa zúčastnilo 15 klientov.

 

Cestná premávkaPravidlá cestnej premávky pre chodcov a cyklistov

Dňa 11. 3. 2014 si klienti nášho zariadenia mohli vypočuť prednášku na tému "Pravidlá cestnej premávky pre chodcov a cyklistov". O pravidlách bezpečného pohybu v cestnej premávke použila klientov pracovníčka Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši - p. PhDr. Soňa Paulínyová. Súčasťou prednášky bolo premietanie cez videoprojektor - klientom boli prezentované rôzne dopravné situácie na cestách. Na základe dopravných značiek a základných pravidiel premávky určovali, v akom poradí vojdú jednotliví účastníci premávky do križovatky tak, aby nespôsobili dopravnú nehodu. Cieľom bolo bezpečne doviesť do školy kresleného cyklistu Kuba cez 20 rôznych križovatiek v stanovenom časovom limite 18 minút. Klienti sa v záverečnej besede zaujímali o správnom presune človeka na elektrickom invalidnom vozíku po mestských komunikáciách. Pani Paulínyová rozdala klientom propagačný leták "Zodpovedný cyklista. Bezpečný bicykel" a reflexné pásky. Prednášky sa zúčastnilo 24 klientov.

 

Oslava MDŽOslava MDŽ

Dňa 7. 3. 2014 sme v našom zariadení zorganizovali oslavu pri príležitosti medzinárodného dňa žien. V úvode sa všetkým zúčastneným ženám prihovoril pán riaditeľ - Ing. Peter Huťan. Darček v podobe zaujímavého programu si pripravili detičky z Materskej školy na Podbrezinách - ich pesničky, básničky a divadelné scénky ocenili naši klienti silným potleskom. Deti rozdali po skončení vystúpenia klientkám k ich sviatku pekné papierové kvietky. Od nás dostali deti na pamiatku papierové srdiečka, sladkosti a obrázky na vymaľovávanie. Program pokračoval vystúpením domáceho spevokolu. Na záver si účastníci oslavy spolu so spevokolom zaspievali obľúbené ľudové pesničky. Podujatia sa zúčastnilo 49 klientov.

 

FašiangyFašiangy

Dňa 26. 2. 2014 sa v našom zariadení uskutočnila fašiangová zábava, na ktorej sa zúčastnilo 60 klientov. O dobrú náladu sa tradične postaral hudobník z kapely BUK - pán Jozef Frémal. K spevu pesničiek doprevádzaných hrou na harmonike sa pridali aj klienti, niektorí si aj zatancovali. Zaujímavý program si pripravili členovia domáceho spevokolu pod vedením pani Anny Háčikovej. Okrem spevu fašiangových pesničiek a sprievodného hovoreného slova si pripravili aj obrad pochovávania basy. Pre klientov bolo pripravené pohostenie - čaj a šišky s lekvárom. Klienti odchádzali z podujatia spokojní, program sa im veľmi páčil.

 

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Dňa  21. 2. 2014 sa klienti nášho zariadenia (klienti ZpS, DSS aj KSPC) v doprovode personálu zúčastnili tvorivej dielne v múzeu NKP Čierny Orol v Liptovskom Mikuláši. Pod dohľadom inštruktorky sa oboznamovali s maľovaním veľkonočných vajíčok voskovou technikou. Viaceré naše klientky mali obavy, či sa im to podarí, niektoré touto technikou ozdobovali vajíčka prvýkrát, ale keď videli, s akou chuťou a úsilím maľujú deti z Krízového strediska, začali maľovať aj ony. V maľovaní sa im darilo, vymaľované vajíčka si odniesli na pamiatku domov. S výsledkami svojej práce boli spokojné, tešili sa, že sa im to napriek počiatočným obavám podarilo. Po skončení tvorivej dielne si prezreli priamo v budove výstavu pod názvom "Kúpeľná izba". Výlet do Liptovského Mikuláša sa im veľmi páčil.

 

 

 

Druhé stretnutie so spisovateľkou Annou Ondrejkovou 2. stretnutie s A. Ondrejkovou

Dňa 12. 2. 2014 sa uskutočnilo druhé tohtoročné stretnutie s pani spisovateľkou Annou Ondrejkovou. Na besede sa zúčastnilo 14 klientov nášho zariadenia. Okrem zaujímavých literárnych diel (Milo Urban - Roztopené srdce, Bettie B. Youngs - Dary srdca) sa na stretnutí diskutovalo o téme lásky a blížiaceho sa sviatku sv. Valentína.

 

V krajine remesiel 2014 V krajine remesiel

Dňa 24. 1. 2014 navštívilo 6 klientov v doprovode personálu výstavu "V krajine remesiel 2014" v NKP Čierny Orol v Liptovskom Mikuláši. Výstava otvorila v tomto roku už po štvrtýkrát svoje brány všetkým zručným a talentovaným deťom - vystavené boli výrobky z dreva, drôtu, nití, vlny, šúpolia a tiež maľované na skle. Klientkám sa výrobky veľmi páčili, boli nadšené, čo deti dokážu vytvoriť. Navštívili aj výstavu v Liptovskom Múzeu "Erby obcí stredného a horného Liptova". Autor pochádzajúci z Liptovského Mikuláša - p. Ing. Ivan Líška - vytvoril jedinečný komplet vyrezávaných erbov a typárií regiónu Liptov. Klientky osobitne zaujali erby ich rodných dedín. Výlet do Liptovského Mikuláša sa im veľmi páčil.

 

                                                        

               Prednáška p. Jaroslava Šoučíka

Prednáška J. ŠoučíkaDňa 23. 1 .2014 sa 31 klientov zúčastnilo prednášky p. Jaroslava Šoučíka - klienta nášho zariadenia, ktorý v minulom roku vydal novú (v poradí už štvrtú) knihu. Na stretnutí porozprával základné informácie o svojom živote a predstavil všetky štyri svoje knihy. Jeho rozprávanie o živočíchoch, horách a kvetoch tatranskej prírody bolo veľmi zaujímavé, hodina a pol vôbec nestačila na všetky jeho zážitky z turistických potuliek. Klienti sa oboznámili s rôznymi turistickými pomôckami a taktiež si mohli pozrieť nádherné veľkoformátové fotografie húb, zvieratiek a tatranských štítov. Účastníci stretnutia sa pánovi Šoučíkovi odmenili na záver silným potleskom. Za všetkých mu slovne poďakoval klient - pán Smarža. Ako malý darček dostal od nás malého sadrového anjelika, aby ho ochraňoval na jeho turistických chodníčkoch. 

Stretnutie s pani Ondrejkovou Stretnutie so spisovateľkou Annou Ondrejkovou

Dňa 14. 1. 2014 sa uskutočnilo prvé tohtoročné stretnutie so spisovateľkou pani Annou Ondrejkovou. Na úvod si navzájom klienti s pani Ondrejkovou poblahoželali do nového roku, potom sa venovali úryvkom z dvoch diel od spisovateľa Janka Jesenského - Maškarný ples a Štvorylka. Besedy sa zúčastnilo 16 klientov.