jefremovska jefremovska jefremovska jefremovska jefremovska

Aktivity

V zariadení je klientom poskytovaná komplexná starostlivosť a sociálne služby, rehabilitácia, aktivizačno-terapeutické činnosti (muzikoterapia, tréning pamäti, biblioterapia, pracovná terapia, canisterapia) a tvorivé dielne – výroba darčekových a dekoračných predmetov.
Pre klientov sú organizované rôzne podujatia k výročiam a sviatkom, športové podujatia, rehabilitačné vychádzky, výlety do blízkeho okolia (návšteva cukrárne, obchodného domu, posedenia a opekačky), vedomostné súťaže, účasť na kultúrnych podujatiach a výstavách organizovaných mestom Liptovský Mikuláš a prednášky s rôznou tematikou.
Zariadenie podporuje činnosť a aktivity domáceho spevokolu.